03-02-2016  Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid en verzekeraars komen op 5 februari bijeen bij EVO om goede en breed gedragen afspraken te maken en de zogenoemde Code Gezond en Veilig Magazijn in het leven te roepen.

Afspraken

Om de gezondheid en veiligheid in magazijnen te bevorderen, is samenwerking van groot belang, vinden alle betrokkenen. Denk hierbij aan afspraken over wet- en regelgeving, de beschikbaarheid van middelen en techniek en de overkoepelende aandacht voor cultuur en gedrag. EVO verzorgt in dat kader ook een workshops voor en met haar leden, op 16 en 17 februari, 29 en 30 maart en 23 en 25 mei, waarin de factoren die leiden tot een veilig magazijn stapsgewijs aan de orde komen.

Inspecties

Minister Asscher gaf recent over dit onderwerp al aan dat de Inspectie SZW continu analyseert of er nieuwe risico’s optreden die tot mogelijke aanpassingen van inspectie-inzet kunnen leiden. Asscher: 'Deze analyse is gebaseerd op alle bevindingen, signalen, onderzoeken, monitoring en uitkomsten van reactieve inspecties. In 2016 zijn (her) inspecties gepland in een project binnen de sector Transport en Logistiek.'