7 december 2011

Keuze voor Blankenburgtunnel levert economie en bereikbaarheid meeste winst op.

De gezamenlijke ondernemersorganisaties in de regio Rotterdam zijn verheugd over de keuze van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voor de Blankenburgtunnel als nieuwe oeververbinding ten westen van Rotterdam. De keuze voor deze variant levert de meeste winst op voor verkeer en economie in de Rotterdamse regio. Daarnaast draagt een extra oeververbinding bij aan het bereikbaar houden van de regio in geval van calamiteiten. De organisaties roepen de minister op om nu voortvarend door te gaan met het vervolgproces zodat de aanleg van de tunnel zo snel mogelijk van start kan gaan en rond 2018 wordt opgeleverd.

Blankenburgtunnel

De zeven organisaties zien de keuze voor de Blankenburgtunnel als een logische stap en complimenteren de minister met haar besluit. Uitgebreide onderzoeken hebben aangetoond dat deze variant zorgt voor de meeste verkeerswinst tegen de laagst mogelijke kosten. Met de aanleg van de Blankenburgtunnel wordt ook de Beneluxtunnel van veel verkeer ontlast. Tijdens de spits zal de verkeersintensiteit in de drukste rijrichting in de Beneluxtunnel met 8 à 10 procent dalen. De directe economische schade als gevolg van de files voor het vrachtverkeer in de regio Rotterdam wordt geschat op circa 40 miljoen euro per jaar (2009).

Extra oeververbinding bij calamiteiten

De aanleg van een extra oeververbinding is niet alleen van belang voor de aanpak van de files, maar minstens zo belangrijk voor de bereikbaarheid van het haven- en industriecomplex en de Greenport Westland Oostlandin geval van calamiteiten. Volgens de organisaties is de capaciteit van de Beneluxtunnel onvoldoende om in geval van calamiteiten, de bereikbaarheid van de regio en haven op pijl te houden. Een extra oeverbinding draagt dan bij aan een betere ontsluiting van de regio.

Goede inpassing en maatregelen voor omwonenden en natuur

De organisaties benadrukken het belang van een brede maatschappelijke steun voor de vervolgprocedures. Goede inpassing van de tunnel en voldoende maatregelen die het behoud en de kwaliteit van de natuur en recreatiemogelijkheden borgen, zijn daarom essentieel.