07-12-2011  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft haar voorkeur uitgesproken voor de Blankenburgtunnel als nieuwe oeververbinding ten westen van Rotterdam.

Winst

De keuze voor deze variant levert volgens de gezamenlijke ondernemersorganisaties in de regio Rotterdam de meeste winst op voor verkeer en economie. Daarnaast zorgt een extra oeververbinding ervoor dat de regio in geval van calamiteiten bereikbaar blijft.

Vóór 2020

De organisaties roepen de minister op om nu voortvarend door te gaan met het vervolgproces, zodat de aanleg van de tunnel zo snel mogelijk van start kan gaan en vóór 2020 wordt opgeleverd.

Spits

Door de nieuwe verbinding bij de Blankenburgtunnel aan te leggen, daalt de verkeersintensiteit tijdens de spits in de drukste rijrichting in de Beneluxtunnel met 8 à 10 procent. Ook de doorstroming op de A15 tussen Rozenburg en het Vaanplein verbetert, wat goed is voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Inpassing

De organisaties benadrukken het belang van een brede maatschappelijke steun voor de vervolgprocedures. Goede inpassing van de tunnel en voldoende maatregelen die het behoud en de kwaliteit van de natuur en recreatiemogelijkheden borgen, zijn daarom essentieel, vinden zij.

De gezamenlijke ondernemersorganisaties in de regio Rotterdam: Deltalinqs; Kamer van Koophandel; EVO; TLN; VNO-NCW West; MKB Rotterdam en LTO Glaskracht.