Brede steun Tweede Kamer voor aanpak N35

Besluit Kamer is belangrijke stap naar oplossing voor verkeersknelpunt

05-12-2018  De aanpak van de N35 kan op brede steun van de Tweede Kamer rekenen. De moties waarin de minister wordt opgeroepen om meer prioriteit te geven aan de aanpak van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal zijn met steun van veel partijen in de Tweede Kamer aangenomen. Onlangs boden wij samen met bewonersorganisaties, TLN en VNO-NCW een petitie aan waarin we aandacht vroegen voor de slechte verkeerssituatie van deze weg. Met de provincie Overijssel werken we intensief samen in de lobby voor deze rijksweg, die de minister niet hoog op de prioriteitenlijst heeft staan.

De rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal is een drukke tweebaansweg waar zowel doorstroming als verkeersveiligheid fors te wensen overlaat. Ook de leefbaarheid staat onder druk omdat de weg kleinere kernen zoals Mariënheem doorsnijdt. In de aangenomen motie van het Kamerlid Maurits von Martels (CDA) wordt de minister nu opgeroepen om de financiële consequenties van de aanpak van de N35 tussen Nijverdal en Wijthmen in beeld te brengen. Ook roept de Kamer de minister op om duidelijkheid te verschaffen over het starten van een zogenoemde MIRT-verkenning. Dit is een nader  onderzoek naar de problematiek en het aandragen van mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor.

Belangrijke stap

Wij zien, samen met TLN,  de steun van de Tweede Kamer voor de aanpak van de N35 en het aannemen van de moties als een belangrijke stap op weg naar een oplossing voor de verkeersknelpunten op deze belangrijke economische verbinding tussen Twente en Zwolle.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder