21-05-2015  Kamerleden van de VVD, PvdA, CDA, SGP en de ChristenUnie zijn woensdag geïnformeerd over de problemen die bedrijfsleven en overheden hebben met het knooppunt A1-A30 bij Barneveld. Behalve vertegenwoordigers van EVO, maakten ook TLN, VNO-NCW, de Barneveldse Industriële Kring, de gemeente Barneveld en de provincie Gelderland deel uit van het gezelschap.

Probleem

Tijdens de werklunch in Nieuwspoort in Den Haag die hiervoor was georganiseerd, onderstreepten alle partijen het belang van een veilige en betere doorstroming op en rond dit knooppunt van rijkswegen. Jaarlijks lijdt het bedrijfsleven 1,3 miljoen euro directe vertragingsschade door files op dit knooppunt. Als de indirecte kosten van vertraagde levering, stilliggende productieprocessen en ongewerkte uren worden meegerekend, ligt het bedrag vele malen hoger.

Oplossing

Alle partijen uit de regio zijn het erover eens dat er snel iets moet worden gedaan. Daarom is er een beroep gedaan op de Kamerleden om de eigenaar van de wegen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een onderzoek te starten naar werkbare oplossingen.

De Tweede Kamer vergadert op 27 mei met de minister van Infrastructuur en Milieu over wegen en andere infrastructuur.