08-04-2016  Een nationale coalitie van 24 maatschappelijke organisaties steunt het plan van de VVD en PvdA in de Tweede Kamer om meer geld te investeren in infrastructuur.

Mobiliteit

Volgens de organisaties zijn investeringen in wegen, spoor en vaarwegen hard nodig. De mobiliteit van reizigers, recreanten, bedrijven en vervoerders neemt snel toe, waardoor versnelde investeringen nodig blijken.

Investeringen

De organisatie vragen versnelde investeringen in knooppunten van wegen, in vaarwegen en havenvoorzieningen, fiets- en wandelvoorzieningen en in spoorwegen. De partijen hebben vandaag laten weten daarover graag het gesprek met het kabinet aan te gaan.

Brede coalitie

De nationale coalitie van maatschappelijke organisaties bestaat uit EVO, Fenedex, ANWB, NS, FMN, KNV, Rover, CBRB, BLN, ACN, Schiphol, BOZ, COV, Stichting waterrecreatie, RAI, Fietsersbond, VZR, Deltalinqs, ORAM, Bouwend Nederland, MKB Nederland, VNO-NCW en TLN.