25-11-2014  De verbeteringen in de infrastructuur rond Eindhoven dreigen op de lange baan te worden geschoven doordat partijen op lokaal en nationaal niveau terugkomen op eerdere steun voor de Ruit om Eindhoven.

Afspraken

TLN, verladersorganisatie EVO en BZW steunen minister Schultz van Haegen die zelf nog steeds volmondig achter het hele project staat, conform eerdere afspraken, zo melden de organisaties. De aanleg van de Ruit is volgens de organisaties van nationaal belang voor het faciliteren van het verkeer van de Randstad, de Rotterdamse haven en Schiphol naar het Europese achterland. 

Akkoord sinds 2007

In 2007 kwamen het Rijk en de regiogemeenten tot een akkoord om de slechte bereikbaarheid van het gebied Eindhoven-Helmond (Brainport) te verbeteren. De regiogemeenten zouden samen met de provincie Noord-Brabant de wegverbindingen aan de noord- en oostzijde van het gebied opwaarderen en een nieuwe oost-westverbinding realiseren, zodat Brainport door een complete ‘ruit’ wordt ontsloten. Hiermee wordt de bereikbaarheid van deze belangrijke hightech-hotspot voor vele jaren veiliggesteld, stellen de organisaties.

Regionaal en Nationaal belang

‘De Brainport-regio behoort tot de beste investeringsregio’s van Europa. Een goede bereikbaarheid is niet alleen van belang voor bestaande bedrijven, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan een positief vestigingsklimaat. Bovendien geven infrastructurele projecten een stevige impuls aan de werkgelegenheid’, aldus onder meer EVO.

Tot slot merken de organisaties op dat het bevolkingsaantal in Eindhoven en omgeving de komende jaren structureel zal toenemen als gevolg van de economische groei. ‘Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om deze groei te realiseren.’