04-02-2016  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu opent vandaag de verbrede A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. EVO heeft jarenlang gelobbyd voor de verbreding van deze belangrijke snelweg.

Economische Wegwijzer

De verbreding van de weg was hard nodig omdat de Rotterdamse haven de afgelopen jaren steeds slechter bereikbaar werd. Volgens de Economische Wegwijzer van EVO en TLN hebben de files op het traject Beneluxplein-Vaanplein in 2012 het bedrijfsleven 13,4 miljoen euro gekost. De bereikbaarheid van de Rotterdamse haven was bovendien niet bestand tegen toekomstige economische groei en de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte.

Filedruk

Sinds de eerste helft van de jaren 90 heeft EVO gelobbyd voor de verbreding van de A15 door onder meer frequent aandacht te vragen voor de toenemende filedruk en het gevolg daarvan voor de bereikbaarheid van de haven van Rotterdam. In dit lobbyproces is nauw samengewerkt met andere belangenbehartigers en brancheorganisaties. Er zijn gesprekken gevoerd met politici en bestuurders op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Ook heeft EVO geregeld aandacht voor het probleem gevraagd in de media.

De organisatie levert verder een flinke bijdrage aan het project Beter Benutten waarbij EVO-leden de spits mijden en hogere efficiency in de logistiek behalen.

Resultaat

Door de A15-verbreding kan het bedrijfsleven de Rotterdamse haven sneller bereiken. Er staan aanzienlijk minder files en het traject Maasvlakte-Vaanplein staat op dit moment in geen enkele filetop. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid toe; ondernemers kunnen nu hun ritten beter plannen. Ook kunnen voorlopig de economische groei en de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte worden ondervangen.