04-02-2016  Er is een breed draagvlak bij de provinciale politiek in Overijssel voor de aanpak van de knelpunten op de N340, de weg van Zwolle naar Ommen.

191 miljoen euro

Een meerderheid in Provinciale Staten steunt een plan van Gedeputeerde Staten om 191 miljoen euro te investeren in de aanpak van deze verbinding. Dit pakket omvat onder meer aanpak van de N340/A28 bij Zwolle, aanleg van een nieuw tracé tussen Zwolle en Dalfsen, aanpassingen van de weg tussen Dalfsen en Varsen en de N377 (Balkbrug).

Schakel

De verkeersveiligheid en doorstroming op de N340 laten fors te wensen over. De N340 is een belangrijke regionale schakel voor het verkeer en het vervoer van bedrijven tussen Zwolle en Hardenberg en de tussenliggende kernen Dalfsen en Ommen. Aanpak van deze weg is al jarenlang onderwerp van discussie in de regio en bij de regionale politiek.

Snel besluit

Alle organisaties van het bedrijfsleven in de regio, waaronder EVO, hebben bij de provinciale politiek aangedrongen om nu snel een besluit te nemen over deze verbinding. Zij steunen ook het plan van Gedeputeerde Staten. De organisaties constateren dat een noordelijke omleiding de beste variant zou zijn, maar politiek geen draagvlak heeft.

Resterende knelpunten

EVO vindt dat met het voorgestelde maatregelenpakket niet alle knelpunten worden opgelost. Zo blijft er een knelpunt bestaan bij de kruising (N340/N48) bij Varsen. Volgens EVO moet voor dat kruispunt een beter plan komen om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Ten slotte roepen de organisaties de provincie op om aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid op de parallelwegen van de N340 die door het lokale vracht- en landbouwverkeer en fietsers gezamenlijk worden gebruikt.