Brexit duidelijkheid?

Soms vraag je je wel eens af: wat weten we nu meer dan de dag na het referendum over de brexit?

Toen was er veel onduidelijk, nu eigenlijk nog steeds. We moeten nog steeds uitgaan van een aantal scenario’s. Maar het zijn er wel minder geworden. Direct na het referendum was er theoretisch nog de mogelijkheid dat het Verenigd Koninkrijk (VK) deel zou blijven uitmaken van de interne markt, een douane-unie zou gaan vormen met de EU, een handelsakkoord zou afsluiten ofwel terecht zou komen in een no-deal of cliff-edge scenario.

Cliff-edge scenario

Misschien maar beginnen met het minst aantrekkelijke alternatief; dat is zonder meer het alternatief waarin er geen sprake is van enig akkoord tussen het VK en de EU (het no-deal scenario). Je valt dan terug op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Deze regels hebben met name betrekking op tarieven en handelsbeperkingen. In dit scenario kunnen exporteurs dus te maken krijgen met een stelsel van douanetarieven, alsmede beperkingen op het aantal toegelaten producten (contingenten). Zover komt het hopelijk niet.

Verlaten van de Unie

Op twee belangrijke punten is overeenstemming bereikt. Het betreft hier de burgerrechten voor onderdanen uit het VK die in de EU werken en wonen en vice versa. Ook is overeenstemming bereikt over de financiële paragraaf bij het verlaten van de Unie door het VK. Buitengewoon lastig is het derde punt, namelijk de Iers-Noord-Ierse kwestie. Tussen Ierland en Noord-Ierland bestaat geen grens. Als deze er zou komen, zou dit kunnen leiden tot problemen voor het Ierse vredesproces dat is neergelegd in de Goede Vrijdagakkoorden. Premier May is ook afhankelijk van de steun van een Noord-Ierse politieke partij in haar coalitie die Noord-Ierland liefst zo Brits mogelijk wil houden. Anderzijds wil de EU voorkomen dat Noord-Ierland wordt gebruikt als een lek in de Europese Unie. Goederen zouden dan vrij gemakkelijk zonder betaling van douanerechten in de EU kunnen worden ingevoerd. Een bijna onoplosbare douanepuzzel dus.

De scheiding

Het VK en de EU hebben afgesproken dat als er op tijd overeenstemming over de afwikkeling van de scheiding komt, er na het verlaten van de Unie een overgangsperiode kan worden ingesteld, vanaf 29 maart 2019 tot aan 31 december 2020. Tijdens de overgangsfase gelden de regels die ook nu gelden. Alleen heeft het VK dan geen invloed meer op het Europese beleid. Met de overeenstemming op zak, ontstaat er tijd om over de toekomstige handelsrelatie te onderhandelen. 

Toekomstige handelsrelatie

In het begin van dit artikel gaf ik aan welke mogelijkheden er bestaan. Eerlijk gezegd was het deel blijven uitmaken van de interne markt een vrij theoretisch scenario. Wat de EU betreft hoort hier het vrije verkeer van werknemers bij maar voor veel ‘brexiteers’ is dit juist zeer ongewenst. Binnen een douane-unie met de EU zou de bewegingsvrijheid voor het VK bovendien maar zeer beperkt zijn, wat het lastig maakt om bijvoorbeeld een handelsakkoord met de Verenigde Staten te sluiten. 
De maximaal haalbare optie voor een akkoord met de EU lijkt dus een vrijhandelsakkoord te zijn. Binnen een dergelijk akkoord worden de meeste douanetarieven onderling afgeschaft. Hooguit voor een aantal goederen kan hier een uitzondering worden gemaakt. Dat lijkt mooi, maar in dit scenario krijgen ondernemers nog steeds met douane-aangiftes en controles te maken. Ladingen waarvoor geen aangifte is gedaan, zullen over het algemeen worden geweigerd aan de grens.

Voorbereiding

De Douane en in mindere mate ook de NVWA zijn druk bezig personeel te werven. Zoals aangegeven is vrijwel zeker dat het werk voor de Douane flink gaat toenemen. De grootste druk wordt verwacht bij de veerdiensten van en naar het VK, waar op de emplacementen nog geen ruimte is voor het afhandelen van douaneprocedures (waaronder paspoortcontroles). Port-base (het Nederlandse Port Community Systeem) werkt aan een systeem om de aangifte te vereenvoudigen.

Bedrijven

Voor bedrijven is het echter geen sinecure om zich voor te bereiden op al deze bewegende doelen. Wel of geen overgangsperiode en wel of geen tarieven? Toch is het erg belangrijk dat elk bedrijf zich de komende periode gereedmaakt voor de brexit. Wie te laat reageert zou bijvoorbeeld best wel eens ach-ter in de rij moeten aansluiten bij het aanvragen van een douanevergunning bij de Nederlandse en Britse Douane. Ook moet uw logistieke keten meer bestand zijn tegen onverwachte vertragingen als gevolg van controles en dergelijke. In sommige gevallen kan het nodig zijn goederenstromen anders te laten lopen of voorraden aan te leggen. Daarom roep ik iedereen op voor de eindsprint!

Brexitassessment en -advies

Onze ledenadviseurs bieden professionele ondersteuning bij de voorbereiding op de brexit. Hij brengt de specifieke situatie bij het bedrijf in kaart en geeft op basis daarvan praktische aanbevelingen waar het bedrijf mee aan de slag kan. 

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder