Een bevriezing van productstandaarden = win win voor Brits en Europees bedrijfsleven

Leestijd: 5 minuten

14-09-2020  De komende weken zijn extreem spannend voor de toekomst van de handel tussen EU27 en het Verenigd Koninkrijk. Het VK is de derde handelspartner van Nederlandse bedrijven. Geen deal met het VK heeft een grote impact op de Nederlandse economie en kan ons procenten groei en daarmee miljarden euro's aan BBP-verlies kosten. En dat terwijl COVID-19 tegelijkertijd al de nodige sporen nalaat. evofenedex vertegenwoordigt 15.000 in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven en wijst de brexit-onderhandelaars voor de volgende onderhandelingsronde, die begon op 7 september, op het volgende.

Om tot een handelsakkoord met het VK te komen met vrije markttoegang zonder quota en tarieven is het essentieel dat vanaf 1 januari 2021 er voldoende waarborgen zijn voor een gelijk speelveld. Onze economieën zijn zo met elkaar verweven dat afwijkende regels al snel de wederzijdse concurrentiepositie schaden. En dat alles in de context van een enorme terugval in de wereldhandel dit jaar door een explosieve mix van handelsoorlogen, protectionisme en de coronapandemie. Europa bereidt nieuwe aanvullende regelgeving voor om oneerlijke mededinging, staatssteun en dumping door derde landen op de interne markt te voorkomen. Extra verstoringen van het speelveld door het VK kunnen de al zwaar getroffen Europese economieën missen als kiespijn. Juist daarom is het onderwerp van het handhaven van de Europese productstandaarden in het VK van groot belang. Anders dreigen niet alleen meer administratieve lasten maar zullen vanwege tal van certificeringsvereisten de kosten voor het bedrijfsleven in zowel de EU als het VK fors oplopen.

Bevriezing productstandaarden in VK

Omdat nu Britse en Europese goederen nog aan dezelfde productstandaarden moeten voldoen, lijkt het geen vreemde onderhandelingsafspraak om deze standaarden te bevriezen voor een vast te stellen periode, in ruil voor directe toegang tot de interne markt. Hierdoor wordt het speelveld per 1 januari niet drastisch veranderd en kan er geruime tijd naar een alternatieve oplossing worden gezocht.

Verkoop Britse onderdelen naar EU gewaarborgd

Een ander element dat nog relatief weinig aandacht heeft gekregen, is het vinden van een oplossing voor de complexe problematiek ten aanzien van preferentiële oorsprong met onderdelen uit het VK. Het voorkomen dat het VK en EU27 per 1 januari 2021 problemen krijgen bij export naar derde landen wanneer er onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk in een product zijn verwerkt voor de bepaling van de preferentiële oorsprong, is van groot belang. Preferentiële oorsprong is een belangrijk onderdeel van de Europese handelsverdragen. Indien dit niet geborgd wordt, kunnen mogelijk veel bedrijven niet meer profiteren van een preferentiële regeling wanneer bij de productie Britse bestanddelen zijn gebruikt. Als gevolg daarvan moeten bedrijven dan elders op zoek naar onderdelen en staat dit de voor hen betrouwbare productieketen in de weg.

Belang Non Tarifaire afspraken vaak onderschat

Hoewel per 1 januari 2021 nu eenmaal de (handels)relatie met het VK fundamenteel zal veranderen, het VK de status van een derde land krijgt en douaneformaliteiten onvermijdelijk worden, hebben de EU en het VK een groot belang om dat wat is opgebouwd in de afgelopen decennia niet allemaal bij het oud vuil te zetten. En daar waar het streven naar ‘seamless’ trade voor velen verbonden is met de afwezigheid van quota en tarieven, zijn het vaak juist de afspraken over standaarden binnen de context van een gelijk speelveld die het succes van de handel bepalen.

Brexit-spreekuur voor mkb-bedrijven

Of er een handelsovereenkomst komt mag dan nog onduidelijk zijn, dat er veel gaat veranderen is zeker. Nederlandse bedrijven bereiden zich daarom volop voor op de verandering die per 1 januari 2021 zullen ontstaan. Om bij de voorbereiding te ondersteunen, houdt evofenedex iedere dinsdag- en donderdagochtend een digitaal brexit-spreekuur voor ondernemers. Je kunt tijdens dit spreekuur kosteloos je brexit-vragen stellen aan experts.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder