21-06-2017  Hoewel premier May wil dat de onderhandelingen doorgaan zoals gepland, is het onduidelijk of zij de door haar gewenste 'harde' brexit nu nog kan doorzetten. De Labour-partij van Jeremy Corbyn, die een 'zachte' brexit voorstaat, won zetels en sowieso zijn de politieke verhoudingen veranderd omdat de Conservatieven de absolute meerderheid kwijt zijn.

Zorgen

In februari bleek uit een rondgang van evofenedex langs aangesloten bedrijven dat zij zich vooral zorgen maken over complexere douaneprocedures, meer administratieve rompslomp, hogere invoerrechten en vertragingen aan de grens. Voor evofenedex waren de ontwikkelingen aanleiding om op 15 juni een brexit-bijeenkomst te organiseren waar bedrijven ervaringen, oplossingen en verwachtingen met elkaar konden delen. evofenedex werkte enkele vragen verder uit.

Wordt Nederland meer of minder dan gemiddeld geraakt door de brexit?

Nederland behoort tot de landen waarmee de Britten de meeste zaken doen. Na Duitsland is het Verenigd Koninkrijk (VK) de belangrijkste handelspartner van Nederland. 3,7 procent van onze totale productie van goederen en diensten is afhankelijk van vraag vanuit het VK. Deze Britse vraag is verantwoordelijk voor 300.000 banen (3,3 procent van de werkgelegenheid) in Nederland. Alleen voor Ierland en Malta is het VK van nog groter belang.

Wat zijn de effecten van Brexit voor de andere EU-landen?

Het Verenigd Koninkrijk is, met een aandeel van 15 procent, na Duitsland de grootste EU-economie. Wat de handel betreft, is het VK uiteraard meer afhankelijk van de EU dan omgekeerd. Toch gaat 10 procent van de EU-export naar het VK en draagt de vraag vanuit het VK 1,5 procent bij aan de werkgelegenheid en het Bruto Binnenlands Product van de EU.

Wat zijn de effecten van Brexit voor de Britse economie?

De Europese Unie is van groot belang voor de Britse economie. Nagenoeg de helft van de Britse export gaat naar andere EU-landen, wat weer 9 procent bijdraagt aan het Britse BBP en waarmee 2,3 miljoen banen gemoeid zijn. Onderzoek laat zien dat de gelijkschakeling of afbouw van belemmeringen tussen EU-landen onderling 40 procent sneller gaat dan tussen EU-landen en landen van buiten de EU. Het Verenigd Koninkrijk kan dit de komende tien jaar zo'n 1 à 3 procent van het BBP kosten.

Zijn er kansen voor Nederland?

Vooral in de hightech industrie, chemie en de maakindustrie kunnen exporterende bedrijven in Nederland marktaandeel afnemen van de Britten. Nederland blijft immers wél deel uitmaken van de Europese interne markt. Zeker wanneer de Franse president Macron zijn zin krijgt zal verdere economische integratie in Europa grotere kansen bieden voor Nederlandse bedrijven. Daarnaast is het aantrekken van industriële activiteiten en internationale zakelijke dienstverleners een kans voor de economische positie van Nederland.

Welke Nederlandse provincies worden het hardst geraakt door de Brexit?

Uit een doorrekening van het Economisch Bureau van ING is gebleken dat de provincies Utrecht en Noord-Holland het gevoeligst zijn voor de brexit. Met name omdat de Britten een belangrijke afnemer zijn van in deze provincies geproduceerde goederen zoals machines, koffie en zuivel. Ook is de wederuitvoer bovengemiddeld op het VK gericht en zijn exporterende sectoren zoals landbouw, industrie en groothandel van bovengemiddeld belang.

Douane zorgen

De kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie verlaat. Nieuwe regels en procedures kunnen leiden tot wachttijden aan de grens, hogere kosten en extra administratieve lasten. De douane opleidingen en trainingen van evofenedex hebben veel oog voor de laatste douane ontwikkelingen. Op het gebied van douane heeft evofenedex tal van opleidingen, van beginnende declarant en specialistische declarant tot een manager customs & trade affairs. Neem voor meer informatie contact op met de ledenservice of via 079 3466 990.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder