Brexit: wie doet straks de douaneaangifte?

Brexit maakt vraag weer actueel

12-10-2018  Elk bedrijf dat met het Verenigd Koninkrijk handelt, krijgt straks met douaneaangiften te maken. Peter Teunisse: “Krijgt de onderneming met veel aangiften te maken, dan is het een overweging om de aangifte in eigen huis te doen.”

Welk brexit-scenario er in 2019 ook op het bordje van Nederlandse ondernemers komt te liggen, één ding is vrijwel zeker: iedereen die met het Verenigd Koninkrijk (VK) handelt, krijgt straks met douaneaangiften te maken. Vooral bedrijven die nu uitsluitend binnen de EU handelen, staat een grote verandering te wachten. Zij weten nog niets van douaneaangiften. De hoeveelheid extra douanewerk die ondernemers na de brexit krijgen te verstouwen, kan enorm zijn. Wie gaat straks die douaneaangifte doen? Er zijn meerdere factoren die bij een goed  besluit meespelen, zegt Peter Teunisse, projectleider internationaal ondernemen bij evofenedex.

Afspraken

”Het uitgangspunt bij het nemen van een besluit is het aantal zendingen dat de ondernemer jaarlijks naar niet-EU-landen verstuurt of vanuit niet-EU-landen ontvangt”, stelt Teunisse. “Afhankelijk van de gemaakte afspraken met klant of leverancier is het Nederlandse  bedrijf verantwoordelijk voor de aangiften. Misschien zijn dat er nu nog niet zoveel, maar na de brexit kan het aantal ineens flink omhoogschieten. Krijgt de onderneming met veel aangiften te maken, dan is het een overweging om de aangifte in eigen huis te doen. Daarbij speelt ook de diversiteit van de aangiften mee. Een bedrijf dat in slechts enkele goederen handelt, heeft het makkelijker dan een bedrijf met een dikke productcatalogus.”

Of een ondernemer de aangifte nu uitbesteedt of niet, er komen hoe dan ook kosten bij kijken. Bij uitbesteden volgt automatisch een factuur van de douane-expediteur. Doet het bedrijf de aangifte zelf, dan moet het een softwarepakket aanschaffen. Dat hoeft overigens geen torenhoge investering te zijn. Tegenwoordig is het mogelijk om te betalen volgens het pay-per-use-principe. Daarbij wordt er alleen betaald voor wat er is verbruikt.

Zorg en aandacht

Wie zelf zijn aangifte doet - én het proces goed gestroomlijnd heeft - kan het hele aangifteproces in korte tijd doorlopen. “Bovendien is er dan geen afhankelijkheid van de douaneagent; handig als er buiten kantoortijd een aangifte de deur uit moet”, merkt Teunisse op. “Natuurlijk kost het zelf doen van de aangifte tijd, uitbesteden heeft wat dat betreft een groot voordeel, maar het is niet zo dat een bedrijf dan niets meer hoeft te doen. De  douane-agent heeft immers informatie nodig die alleen het bedrijf kan aanleveren. Een deel van het werk is dus nooit te vermijden.”

Wie zelf de aangifte doet, moet bovendien de mensen hiervoor beschikbaar hebben. De douaneaangifte is ook niet iets wat wel even tussendoor kan: het vergt zorg en aandacht en mag niet ten koste gaan van andere bedrijfsactiviteiten. Het staat volgens Teunisse als een paal boven water dat er specifieke kennis nodig is voor het doen van de aangifte. Dat hoeft geen bezwaar te zijn; evofenedex verzorgt op elk niveau opleidingen voor douanedeclaranten. Enige basiskennis komt overigens ook goed van pas bij het uitbesteden van de douaneaangifte, want het is dan makkelijker om te communiceren met de douane-agent. “Bovendien vergeten ondernemers nog wel eens dat ook bij uitbesteden de eindverantwoordelijkheid voor de aangiften bij de ondernemer ligt. Altijd verstandig dus om te weten waar de douane-agent het over heeft”, aldus Teunisse. De keuze voor het zelf doen of uitbesteden van de douaneaangifte is volgens hem niet eenvoudig, maar met de brexit in aantocht is dit een goed moment om er nog eens over na te denken.

Redenen om het uit te besteden

 • het aantal aangiften is (ook na de brexit) vrij gering
 • uitgebreid productenaanbod
 • er is geen douanekennis aanwezig in het bedrijf
 • er is geen kennis van douanesoftware
 • douanesoftware kan duur zijn en vergt onderhoud
 • zelf de aangifte doen gaat ten koste van andere bedrijfsactiviteiten
 • exporteren is al moeilijk genoeg, laat de aangifte maar aan een  specialist over

Redenen om het zelf te doen

 • er moet (zeker na de brexit) vaak aangifte worden gedaan
 • beperkt productenaanbod
 • aangiften moeten geregeld met spoed of buiten kantooruren worden gedaan
 • de investering in douanesoftware is snel terug te verdienen
 • er is al kennis van douanezaken in het bedrijf of het bedrijf wil hierin investeren
 • er is de wens om het douaneproces direct te kunnen controleren
 • er is kennis van douanezaken in huis waardoor de contacten met de douane beter verlopen

CustomersController

Met de online douane-aangiftesoftware CustomsController van Beurtvaartadres neemt een exporteur of importeur de aangifte probleemloos in eigen hand. De basisopleiding Declarant van evofenedex, in combinatie met een ééndaagse training in het programma, biedt een stevige basis voor het doen van een vlekkeloze aangifte. Beurtvaartadres is nauw verbonden met evofenedex.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder