02-10-2012  De informateurs en de onderhandelaars van de VVD en de PvdA hebben vandaag een brief ontvangen van EVO en TLN. Hierin vragen de organisaties hen om bij het schrijven van een regeerakkoord aandacht te hebben voor enkele zaken die de komende jaren van groot belang zijn voor verladers en vervoerders.

Kilometerbeprijzing

EVO en TLN pleiten onder andere voor het doorgaan met aanleg van nieuwe infrastructuur en benuttingmaatregelen. Bekend is ook dat kilometerbeprijzing op de agenda staat van de onderhandelaars. EVO en TLN stellen daaraan stevige voorwaarden. De belangrijkste is dat een eventuele kilometerbeprijzing gaat gelden voor alle weggebruikers en niet alleen voor het vrachtverkeer.

Europese agenda

Verder willen EVO en TLN dat de nieuwe coalitie een stevige Europese agenda opstelt, waarop liberalisering van het goederenvervoer over het spoor en de weg staan. Tot slot vragen de organisaties om onverminderde aandacht voor de reductie van administratieve lasten en regels en een realistisch integraal en Europees duurzaamheidsbeleid op het gebied van vervoer en logistiek.