Britse premier wil overgangsperiode na brexit

Wat de uitkomsten van de onderhandelingen ook zijn, een aantal zaken gaan veranderen.

25-09-2017 De Britse premier May wil na brexit op 29 maart 2019 een overgangsperiode van twee jaar, waarbij het Verenigd Koninkrijk toegang houdt tot de Europese interne markt en de huidige situatie dus in feite hetzelfde blijft. Dit zei de Britse premier tijdens haar brexit-speech op 22 september in Florence.

Volgens evofenedex is een overgangsperiode na maart 2019 noodzakelijk, zolang geen goede afspraken over de nieuwe handelsrelatie tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koningrijk (VK) zijn gemaakt.

Handreikingen

In haar speech deed May een aantal handreikingen naar de EU. Zo wil het VK tijdens de overgangsperiode blijven bijdragen aan de EU-begroting. Ook wil May dat het vrije verkeer van personen in de jaren na brexit van kracht blijft.

Terughoudend

De reacties uit het EU-kamp op de speech zijn terughoudend. De meeste regeringsleiders merken op dat de speech van May weinig nieuwe inzichten biedt. De speech van May lijkt daarmee geen doorbraak in de vastgelopen onderhandelingen tussen de EU en het VK over de ‘boedelscheiding’ (fase 1) op te leveren. De EU wil pas over een nieuwe (handels)relatie - fase 2 - praten nadat de scheiding is afgerond. Op belangrijke thema’s als de rekening van de scheiding en de rechten van EU burgers in het VK en vice versa zitten de gesprekken muurvast.

Goede handelsafspraken

Volgens evofenedex moeten de onderhandelingen over de nieuwe handelsrelatie leiden tot een goed handelsakkoord, waarmee de handel van en naar het VK na 29 maart 2019 zo eenvoudig mogelijk blijft verlopen. In ieder geval moeten de handelsafspraken zorgen voor vrije markttoegang, een gelijk speelveld, een douane-unie met zo eenvoudig mogelijke douaneformaliteiten, geen vertragingen aan de grens, gelijke producteisen en geen verstoringen van concurrentieverhoudingen.

Overgangstermijn

Als per 29 maart 2019 nog geen handelsakkoord is gesloten, pleit evofenedex voor een overgangstermijn met behoud van de huidige situatie, totdat de EU en het VK nieuwe goede handelsafspraken zijn overeengekomen. Gedurende de onderhandelingen houdt evofenedex de vinger aan de pols in Den Haag en Brussel en voorziet de onderhandelaars regelmatig van input.

Voorbereiden

evofenedex adviseert bedrijven nu al te starten met voorbereiden op brexit. Wat de uitkomsten van de onderhandelingen ook zijn, een aantal zaken gaan veranderen, onder meer op btw-vlak. Er komen douaneformaliteiten als het VK uit de EU stapt, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen. Zeker voor bedrijven die nu alleen zaken doen in de EU - en dus geen ervaring hebben met douaneformaliteiten - is de impact van brexit daarmee enorm. evofenedex adviseert alle bedrijven die zaken doen in of met het VK de supply chain grondig te analyseren op basis van de verschillende brexit-scenario’s.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder