Meer voorbereidingstijd voor exporteurs

Leestijd 2 minuten

12-03-2021  Bedrijven die dierlijke- en plantaardige producten exporteren naar het Verenigd Koninkrijk (VK) kunnen even opgelucht ademhalen. De Britten hebben besloten de regels voor de invoer van deze goederen uit de Europese Unie (EU) met een half jaar uit te stellen. Per 1 april en 1 juli zouden er namelijk certificeringseisen gelden voor ondernemers die deze producten exporteren.

Deze data zijn nu aangepast naar 1 oktober 2021 en 1 januari 2022. Bovendien is de mogelijkheid om achteraf de aangifte te doen, verlengd tot 1 januari 2022. Dit is goed nieuws voor de Nederlandse exporteur want veel Nederlandse bedrijven die naar het VK exporteren, hebben daar beperkte ervaring mee. evofenedex ondersteunt bedrijven bij het investeren in deze specifieke kennis. Dat is veelal maatwerk.

Verstoring door coronapandemie

Nederlandse importeurs hebben de afgelopen maanden ervaring opgedaan met de nieuwe formaliteiten voor goederen uit het VK. De invoer van deze goederen moest namelijk per 1 januari 2020 aan alle Europese regelgeving voldoen. De Britten moesten echter eigen regelgeving maken en IT-systemen ontwikkelen om de importstromen vanuit de EU in goede banen te leiden en hebben daarin een fasering aangebracht. De coronapandemie heeft deze voorbereidingen verstoord. Daarnaast is er vanuit het bedrijfsleven ook gevraagd om meer voorbereidingstijd.

Ervaring opdoen

Exporteren buiten de EU is geen sinecure. Daarom roept evofenedex bedrijven op door te gaan met het treffen van voorbereidingen voor de situatie over een half jaar. Bedrijven die plantaardige- en dierlijke producten leveren aan het VK, kunnen zich nu nog beter voorbereiden op de nieuwe regels. Daarnaast is het belangrijk verder ervaring op te doen met de nieuwe douaneformaliteiten, de oorsprongregels (ter voorkoming van afdracht van invoerrechten) en met de logistieke uitdagingen als gevolg van COVID-19 en het tekort aan containers.

Lees in onze Brexit-wegwijzer meer over de benodigde vergunningen en certificaten.