08-07-2011 EVO-directeur Machiel van der Kuijl heeft het eerste exemplaar van de brochure ’10 IJzersterke verhalen’ in ontvangst genomen. In de brochure, die werd uitgereikt door de directeur van het voorlichtingsbureau Rail Cargo, Max Philips, komen ondernemers aan het woord die gekozen hebben voor goederenvervoer per spoor. Hij dient als inspiratiebron voor nieuwe klanten van het spoor.

De laatste maanden is een groeiende belangstelling waarneembaar voor railgoederenvervoer, vooral vanuit verladende partijen en logistieke dienstverleners.

Enerzijds zoeken zij naar mogelijkheden om hun transportkosten te verlagen en anderzijds vanwege de potentiële besparingen in de uitstoot van CO2. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat het spoorvervoer hiervoor goede mogelijkheden biedt.

Als u de brochure wilt ontvangen, kunt u een mail met uw gegevens sturen naar Rail Cargo Information Netherlands.

EVO-directeur van der Kuijl ontvangt eerste exemplaar '10 ijzersterke verhalen'