03-02-2015  Veel EVO-leden maken gebruik van operational lease voor de financiering en beheer van het wagenpark. De leasemaatschappij regelt dan ook de verzekering van de leaseauto. Inbraakschade of schade door ongelukken zijn dan kostenposten die onvermijdelijk zijn. Kamsteeg Auto Lease, partner van EVO, verricht regelmatige analyses op zijn wagenpark, om te beoordelen hoe vaak dit voorkomt en hoe kostbaar deze schade op jaarbasis uiteindelijk is.

Schadefrequentie

Het Kamsteeg wagenpark kent een schadefrequentie van 0,6. Dit betekent dat gemiddeld elke auto 0,6 keer per jaar een niet-verhaalbare cascoschade veroorzaakt. Wat zijn de meest voorkomende schades en wat kosten deze?

Eigen invloed  
Berijder reed tegen obstakel  gemiddelde schadepost € 1.074,-
Berijder raakt geparkeerde tegenpartij gemiddelde schadepost € 1.281,-
   
Invloeden van buitenaf  
Onbekende oorzaak gemiddelde schadepost € 806,-
Door onbekende tegenpartij gemiddelde schadepost € 883,-
Inbraakschade

gemiddelde schadepost  € 1.184,-

 

Eigen risico

In tegenstelling tot EVO-Auto Lease hanteren de meeste leasemaatschappijen een verplicht eigen risico bij schade. De hoogte van het bedrag varieert per maatschappij. Maar veelal wordt een minimaal eigen risico van € 150,- per niet verhaalbare schade aangehouden.

Schade doorberekenen

Dit eigen risico van de leaseauto komt bij privégebruik voor eigen rekening, maar bij zakelijk gebruik is dit meestal voor de rekening van de werkgever.

Het is toegestaan om de schade aan de leaseauto of de bedrijfsauto door te berekenen aan de werknemer, als er aan diverse wettelijke voorschriften wordt voldaan. De praktijk leert dat werkgevers vaak niet de juiste maatregelen treffen om het eigen risico voor rekening van de werknemer te laten komen.

EVO-Auto Lease

Neem voor advies rondom autoleasing, aansprakelijkheid bij schade of bijvoorbeeld bijtelling contact op met de EVO-ledenservice op 079-3467 346 of mail naar ledenservice@evo.nl. EVO-leden kunnen met EVO-autolease zonder eigen risico en tegen scherpe tarieven het wagenpark leasen. Dat geldt zowel voor personenauto’s, bestelwagens als vrachtauto’s.