06-06-2016  Paul Steijns is door EVO onderscheiden met het Bronzen Blazoen. Steijns, links op de foto, ontving deze onderscheiding na afloop van de Ledenraad uit handen van (inmiddels oud-)voorzitter Chris Bruggink.

Inzet

Steijns heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor de spoorbelangen van de verladers. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Brussel. Hij deed dat als voorzitter van de Raad van Spoorverladers van EVO en als voorzitter van de Rail Freight Council van ESC. Ook is hij vanaf het begin lid geweest van de stuurgroep Derde spoor, de Duitse spoorverdubbeling in het verlengde van de Betuweroute.

Enthousiast

Hij koppelde in zijn werk voor EVO en ESC zijn vakkennis aan enthousiasme en wist daardoor de juiste aandacht te vestigen op de belangen van verladers in een moeilijke markt.

Eric Claus

Het Bronzen Blazoen is een door Eric Claus ontworpen kunstwerk dat aan mensen of organisaties wordt toegekend die zich volgens het algemeen bestuur van EVO buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt in de logistiek.