04-11-2013  Rijkswaterstaat heeft de bedieningstijden op een aantal bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied per 1 november gewijzigd. In de uren met weinig aanbod van scheepvaart gaan de bruggen en sluizen uitsluitend op aanvraag open.

Tijdig aanvragen

Rijkswaterstaat heeft deze maatregel ingevoerd om efficiënter te kunnen bedienen. De sluismeester of brugwachter is niet altijd op de brug/sluis, maar komt op afroep. De schipper moet daarom een bediening minimaal 4 uur en maximaal 12 uur van tevoren melden via telefoonnummer 0517 578 173.

Winterrooster

Voor de volgende sluizen en bruggen geldt in de winter de bediening op aanvraag:

  • Naviduct/Krabbersgatsluis
  • Stevinsluis
  • Roggebotsluis
  • Ramspolbrug
  • Eilandbrug
  • Ketelbrug

Overige bruggen en sluizen

Alle overige bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat in het IJsselmeergebied en de randmeren blijven lokaal bediend. Ook de bedieningstijden blijven ongewijzigd. Meer informatie staat in de bijlage ‘sluizen en bruggen’ (pdf).