18-06-2012  De Europese Commissie heeft besloten grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s tussen landen die dat toestaan, niet langer te verbieden. Eurocommissaris voor transport Siim Kallas heeft dat in een brief aan de voorzitter van de Transportcommissie van het Europees Parlement bekendgemaakt. EVO en TLN zijn blij met het besluit van Kallas. Na vele jaren van discussie is er nu eindelijk duidelijkheid over de interpretatie van de EU-wetgeving.

Ecocombi's

Ecocombi’s, ook wel lange en/of zwaardere vrachtauto’s (lzv’s) genoemd, kunnen tot 50 procent meer lading meenemen dan gewone vrachtauto’s. De inzet van deze voertuigen biedt dan ook voordelen voor milieu en logistiek. In Nederland zijn ecocombi’s onder voorwaarden sinds 2000 toegestaan. Er rijden inmiddels bijna 750 lzv’s op de Nederlandse wegen. Ook in de Scandinavische landen zijn er veel ecocombi’s in gebruik.

Onduidelijkheid

Over de interpretatie van de Europese wetgeving voor het gebruik van ecocombi’s bestond onduidelijkheid. Hoewel het internationale verkeer met ecocombi’s in de Scandinavische landen al vele jaren voorkomt, heeft de Commissie eerder aangegeven dat dit op basis van de richtlijn niet is toegestaan. Hierop komt de Commissie nu terug. Er is besloten om de inzet van ecocombi’s toe te staan tussen landen die daar beide mee instemmen. De uitspraak van Kallas stemt overeen met de uitleg zoals die vanuit het ministerie in Nederland, TLN en EVO altijd werd uitgedragen. TLN en EVO verwachten dat door de uitspraak van de Commissie er meer kansen komen voor het grensoverschrijdende vervoer van ecocombi’s van en naar Nederland.