Zoetermeer, 18 juni 2012

De Europese Commissie heeft besloten grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s tussen landen die dat toestaan, niet langer te verbieden. Eurocommissaris voor transport Siim Kallas heeft dat in een brief aan de voorzitter van de Transportcommissie van het Europees Parlement bekendgemaakt. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn blij met het besluit van Kallas. Na vele jaren van discussie is er nu eindelijk duidelijkheid over de interpretatie van de EU-wetgeving.

Ecocombi’s, ook wel lange en/of zwaardere vrachtauto’s (LZV’s) genoemd, kunnen tot 50 procent meer lading meenemen dan gewone vrachtauto’s. De inzet van deze voertuigen biedt daarom grote voordelen voor milieu en logistiek. In Nederland zijn ecocombi’s onder voorwaarden sinds 2000 toegestaan. Het concept is zeer succesvol. Er rijden er inmiddels bijna 750 rond. Ook in de Scandinavische landen zijn er vele duizenden ’ecocombi’s in gebruik.

De Europese wetgeving voor het gebruik van ecocombi’s is vastgelegd in EU richtlijn 96/53. Over de interpretatie van deze richtlijn inzake het grensoverschrijdende vervoer van ecocombi’s bestond altijd veel onduidelijkheid. Ondanks dat het internationale verkeer met ecocombi’s in de Scandinavische landen al vele jaren voorkomt, heeft de Commissie eerder aangegeven dat dit op basis van de richtlijn niet is toegestaan. Hierop is men nu teruggekomen. Er is besloten om de inzet van ecocombi’s toe te staan tussen landen die daar beide mee instemmen. De uitspraak van Kallas stemt overeen met de uitleg zoals die vanuit het ministerie in Nederland, TLN en EVO altijd werd uitgedragen.

TLN en EVO verwachten dat door de uitspraak van de Commissie er meer kansen komen voor het grensoverschrijdende vervoer van ecocombi’s van en naar Nederland. De voordelen van ecocombi’s komen daardoor nog beter tot hun recht. Tegenstanders van het besluit van Kallas zullen dit mogelijk bij het Europees Gerechtshof aanvechten. TLN en EVO verwachten niet dat dit zal leiden tot een andere interpretatie.