10-05-2016   De Europese Commissie heeft het ‘btw actieplan’ gepubliceerd met daarin voorstellen om de btw-regels te vereenvoudigen, te moderniseren en fraudebestendiger te maken.

Het btw actieplan bestaat uit zes stappen

  1. Het One Stop Shop-systeem (één loket voor de buitenlandse btw) voor onder andere elektronische diensten aan consumenten in andere EU-lidstaten uit te breiden tot de onlineverkoop van goederen aan consumenten. Hiervoor geldt thans nog de regeling voor afstandsverkopen (bij drempeloverschrijding btw registratie in land van consument ).
  2. De invoer van een EU-brede registratiedrempel voor e-commerce ondernemingen  om deze niet vanaf de eerste grensoverschrijdende verkoop op te zadelen met administratieve lasten.
  3. Afschaffing van de btw-vrijstelling voor de invoer van zendingen met een geringe waarde om te voorkomen dat het kopen van deze goederen met een geringe waarde buiten de EU fiscaal aantrekkelijk wordt.
  4. De samenwerking tussen de verschillende lidstaten te versterken en het efficiënter laten opereren van belastingdiensten om fraude te bestrijden.
  5. De intracommunautaire leveringen te belasten in het land van bestemming.
  6. De lidstaten zelf te laten bepalen op welke prestaties zij het verlaagde btw-tarief willen toepassen.

EVO-leden vinden op BTW-PLAZA meer gedetailleerde informatie over het btw-actie plan en in het Globe magazine van mei 2016 wordt verder ingegaan op de plannen van de Europese Commissie om btw-fraude te bestrijden. Ook worden de mogelijke gevolgen besproken voor ondernemingen.

EVO-leden kunnen gratis gebruik maken van een speciaal BTW-PLAZA abonnement.

Inloggen en aanmelden voor BTW-PLAZA

Meer informatie inwinnen per telefoon of e-mail over BTW-PLAZA kan ook: 088 2989 898 / info@btwplaza.nl.