06-07-2016  De Brexit zal aanzienlijke btw-gevolgen hebben voor de ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk in de nabije toekomst. Belangrijker zijn de gevolgen voor ondernemingen in Nederland en de andere EU-lidstaten die handelen met het Verenigd Koninkrijk

Geen verandering

het Verenigd Koninkrijk moet nu de vrijwillige uittreding EU op basis van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in gang moeten zetten. Dan volgt een termijn van twee jaar onderhandelen om nieuwe afspraken te maken met de blijvende lidstaten van de EU. Tot die tijd blijft alles wettelijk zoals het is. De EU btw Richtlijn blijft van toepassing. Tot zover geen reden tot zorg.

Btw verlagen

Maar daarna hoeft het Verenigd Koninkrijk zich niet meer aan deze Europese regels te houden en kan het land zijn eigen btw-wetgeving volledig zelf bepalen. Het kan vrij de btw verhogen dan wel verlagen, wat voor de concurrenten in de EU lidstaten grote nadelen kan hebben. De EU-lidstaten moeten zich immers aan de bandbreedte houden van de tarieven waarbij het standaard btw-tarief minimaal 15 procent moet bedragen.

Btw voorfinancieren

Voor de Britse ondernemingen zal het grootste gevolg zijn dat ze niet meer vrij van grenzen kunnen handelen. Zo kunnen ze niet langer gebruik maken van de btw verleggingsregelingen voor diensten. Dat kan tot gevolg hebben dat zij btw moeten voorfinancieren of zelf btw in rekening moeten brengen. Veel ondernemingen in de EU- lidstaten willen niet de btw voorfinancieren. Het gevolg kan zijn dat binnen de Europese Unie dan sneller gekozen voor handel met een broeder lidstaat.

Geen teruggave btw

Er kan ook geen gebruik meer gemaakt worden van de drempel voor afstandsverkopen. Hierdoor krijgen met name Britse webshops eerder te maken met btw registratie in de verschillende EU-lidstaten. Dit zijn extra administratieve verplichtingen die geld kosten. Bovendien mogen de Britten niet langer een teruggave btw-verzoek indienen via het eenvoudige elektronische systeem van de EU. Goederenleveringen naar de EU worden belast met invoer btw bij het binnenbrengen in een EU-lidstaat. Wie deze zal moeten voldoen is afhankelijk van de leveringsvoorwaarden. In ieder geval levert het meer administratieve rompslomp op. De schatting is dat de kosten voor extra grenshandelingen en formaliteiten bij goederenleveringen aan de EU-lidstaten - naast de tariefeffecten - Britse exporteurs zo’n 3.4 miljard extra zal kosten.

Import en invoerrechten afdragen

Dit is niet alleen nadelig voor Britse exporteurs, het systeem werkt twee kanten op. Nederlandse ondernemingen die goederen verkopen aan het Verenigd Koninkrijk (onder de leveringsvoorwaarden DDP) moeten ook import btw en invoerrechten gaan afdragen aan de grens. Terwijl voorheen de goederen zonder belemmeringen tegen het nultarief aan de klant geleverd konden worden.

Webhops

Webshops zullen zich eerder voor de btw moeten registreren in het Verenigd Koninkrijk voor de verkopen aan Britse particulieren en geleverde diensten aan Britse klanten. Al met al zijn dit extra kosten. Maar dit betreft dan wel alleen het Verenigd Koninkrijk. De Britten lopen daarentegen in 27 lidstaten tegen deze grenzen aan.

EVO-Kennisbank

Voor meer informatie over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met één van de specialisten van Van Driel Fruijtier btw-specialisten, 078 6225 452 / info@vandrielfruijtier.nl. EVO-leden kunnen gratis gebruik maken van een deel van de kenniswebsite BTW-PLAZA, ook een initiatief van Van Driel Fruijtier.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder