18-12-2013  Het einde van het kalenderjaar is dé periode voor een onderneming om zich te verdiepen in de wijzigingen in fiscale regelgeving voor het nieuwe jaar. EVO heeft in samenwerking met Btw-Plaza een aantal btw-eindejaarstips opgesteld:

  • De invoice-to data (factuuradres) van internationale afnemers bevatten meestal ook hun btw-identificatienummer. Ga na in hoeverre deze btw-identificatienummers nog correct zijn.
  • Voor de heffing van btw bij internationale goederenverkopen is de bestemming van de goederen leidend voor het toe te passen tarief. Ga na of de btw-codes in het systeem zijn gekoppeld aan het leveringsadres en niet aan het factuuradres.
  • Inkoopfacturen uit het buitenland vermelden veelal geen btw. Toch kan er een btw-aangifteverplichting bestaan, bijvoorbeeld als de btw naar u is verlegd of als er sprake is van een intracommunautaire verwerving. Ga na of deze facturen op de juiste wijze zijn aangegeven, ter voorkoming van boetes.
  • De btw bij aankoop van goederen in een andere EU-lidstaat onder uw Nederlandse btw-identificatienummer waarbij de goederen naar een andere EU-lidstaat worden verzonden, is niet aftrekbaar. Dit wordt ook wel ‘nummerverwerving’ genoemd. Gezien het risico op naheffingen, boetes en naheffingsrente, is het van belang om te checken of dit voor u geldt.
  • Aftrek van btw is alleen mogelijk op basis van een factuur die op de juiste wijze is opgemaakt. Ga na in hoeverre deze strikte factuureisen zijn nageleefd.
  • Constateert u een onjuistheid in een eerder ingediende btw-aangifte, meld dit dan direct bij de Belastingdienst. Dit kan door een suppletieaangifte of door een schriftelijke aankondiging tot het doen van zo’n aangifte. U valt hiermee in een minder ongunstig boeteregime.
  • Verifieer of uw onderneming in 2014 administratieve aanpassingen ten aanzien van transacties met het buitenland moet doorvoeren. In Frankrijk gaat bijvoorbeeld het TVA-tarief naar 20 procent en Duitsland kent met ingang van 1 januari de zogenoemde Gelangensbestätigung voor intracommunautaire leveringen vanuit Duitsland.

Btw-Plaza

EVO-leden kunnen voor meer informatie gratis toegang krijgen tot Btw-Plaza, een samenwerking van EVO met Van Driel Fruijtier btw-specialisten.