24-09-2014  Jaarlijks komt 193 miljard euro aan btw te weinig binnen in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Europese Commissie heeft laten uitvoeren. Dit is 18 procent van het totaal. 

Agenda

Het onderzoek geeft aan dat btw-fraude de belangrijkste reden voor dit verlies is. Bij nationale overheden en rechterlijke instanties staat btw-fraude dan ook hoog op de agenda. Hierbij bestaat het risico dat goedwillende ondernemingen slachtoffer worden als zij onbewust met frauderende ondernemingen zaken doen. 

Dubbele btw-weigering

De Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie, een belangrijke adviseur van de rechters, gaf vorige week in zijn advies aan dat een ondernemer die aan al zijn fiscale en administratieve verplichtingen heeft voldaan, maar desondanks toch heeft meegewerkt aan btw-fraude, sancties kan worden opgelegd. Die sancties bestaan uit het ontnemen van het recht op aftrek, toepassing van het nultarief of teruggaaf van inkoop-btw. Dat de daadwerkelijke fraude in een andere lidstaat plaatsvindt, is hierbij niet relevant.

In het slechtste geval kan dit bij een leverancier tot een naheffing van 21 procent btw leiden op de levering van goederen. Daarnaast kan ook nog eens het recht van aftrek op de inkoop-btw van deze goederen geweigerd worden. Deze twee gecombineerd is dus een schadepost van twee maal 21 procent btw. Dit staat nog los van eventuele boetes. 

Aandeel in de fraude

Fraude moet worden bestraft. Maar wat als een ondernemer niet zelf bij fraude is betrokken, maar bijvoorbeeld zijn toeleverancier of afnemer wel? Het lijkt erop dat de Advocaat-Generaal in deze zaak dit voldoende vindt om de aftrek of toepassing van het nultarief te weigeren. Het is nu aan het Europese Hof van Justitie om het finale oordeel te vellen.  

Bijeenkomst ‘Btw en logistiek’

Uit bovenstaande blijkt dat het van belang is om te weten hoe btw-fraude kan worden herkend. Dit en andere onderwerpen komen aan bod tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over ‘Btw en logistiek’. Wat te doen met de btw bij internationaal inkopen en verkopen? op 30 september a.s. Aanmelding voor deze bijeenkomst is nog mogelijk.

Btw-specialisten

EVO-leden kunnen gratis toegang krijgen tot Btw-Plaza, een samenwerking van EVO met Van Driel Fruijtier btw-specialisten.