10-01-2014  Alle EU-lidstaten hebben een btw-systeem (belasting over de toegevoegde waarde). Op 1 januari zijn verschillende percentages aangepast.

Tarieven

Binnen de EU bestaan afspraken over de bandbreedte waarbinnen de percentages moeten liggen. Wel hebben de lidstaten de vrijheid om zelf te bepalen hoe hoog het btw-percentage is. De landen passen een standaard btw-tarief toe van ten minste 15 procent en facultatief één of twee verlaagde tarieven van ten minste 5 procent, uitsluitend voor bepaalde goederen en diensten van culturele of sociale aard.

Meer informatie

In onze kennisbank, die beschikbaar is voor EVO-leden, staan de percentages zoals ze op 1 januari 2014 van toepassing zijn in de verschillende EU-landen. 

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder