19-12-2014  Het kabinet heeft grote plannen met de btw. ‘De btw moet belangrijker worden’, aldus staatssecretaris Wiebes. Dat betekent dat de btw meer moet gaan opbrengen. Dit is mogelijk door het algemene en/of het verlaagde btw-tarief (verder) te verhogen, het verlaagde btw-tarief af te schaffen of de reikwijdte van het verlaagde btw-tarief te beperken. In dit kader noemde de staatssecretaris het een optie om het verlaagde btw-tarief op arbeidsintensieve diensten te verhogen.

EVO houdt, in samenwerking met btw-kennispartner Btw-Plaza, deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijft daarbij de logistieke belangen van het bedrijfsleven behartigen.

Webapplicatie voor Intrastat-opgave CBS

Ondernemers die in 2014 voor meer dan 1.500.000 euro aan intracommunautaire goederen hebben geleverd of voor meer dan 1.500.000 euro aan goederen intracommunautair hebben verworven, moeten maandelijks een Intrastat-opgave indienen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met ingang van 1 januari start het CBS met de webapplicatie Intrastat Data Entry Package (IDEP) die het huidige systeem CBS-IRIS vervangt. De applicatie heeft volgens het CBS als voordeel dat hiervoor geen software geïnstalleerd hoeft te worden, dat het CBS zelf de webapplicatie up-to-date houdt en dat de btw-ondernemer zelf kan kiezen hoe hij de gegevens aanlevert (via Excel, standaard record lay out of handmatige invoer). 

EU: wijziging plaats van dienst voor elektronische diensten

De regels voor de plaats van dienst in de hele EU voor elektronische diensten, telecommunicatiediensten en omroepdiensten die een btw-ondernemer binnen de EU verleent aan particulieren of niet-ondernemers (bijvoorbeeld de overheid) in andere EU-lidstaten, worden per 1 januari gewijzigd. Deze diensten zijn dan niet langer belast in het vestigingsland van de dienstverlener, maar in het land van de afnemer. Dit betekent dat een Nederlandse btw-ondernemer die dergelijke diensten verricht aan particulieren in andere EU-lidstaten in al deze lidstaten btw verschuldigd is. 
Om te voorkomen dat Nederlandse btw-ondernemers zich in al deze EU-lidstaten moeten registreren voor de btw en periodiek lokale btw-aangiften moeten indienen, is de Mini One Stop Shop-regeling of de mini-één-loketregeling (hierna: de MOSS) in het leven geroepen. Op grond van deze regeling kunnen Nederlandse btw-ondernemers de te betalen buitenlandse btw per kwartaal in Nederland aangeven en afdragen. Het is voor ondernemers van groot belang om na te gaan of zij te maken krijgen met deze wijziging in de plaats-van-dienst-regels en of zij in Nederland gebruik willen maken van de MOSS. Daarnaast is het van belang om na te gaan of zij voldoende in staat zijn om te administreren waar hun particuliere afnemers zich bevinden (op basis van factuuradres afnemer, bankgegevens, IP-adres, vaste lijn etc.). Is dit niet het geval, dan is het aan te raden dit alsnog te regelen.

Denemarken: nieuwe eisen voor nultarief Ex Works

In geval van Ex Works verzorgt de afnemer zelf het transport van goederen naar de plaats van bestemming vanaf de leverancier. Om de levering als intracommunautaire levering vanuit Denemarken tegen het nultarief te laten kwalificeren, heeft Denemarken nieuwe eisen vastgesteld om aan te tonen dat de goederen Denemarken daadwerkelijk hebben verlaten. De volgende documenten zijn vanaf 1 januari 2015 vereist en moeten binnen 3 maanden na levering door de leverancier zijn ontvangen:

  • schriftelijke bevestiging van e afnemer dat de goederen Denemarken hebben verlaten
  • informatie over de eindbestemming en bevestiging van ontvangst aldaar
  • details van het transport, inclusief het eventuele registratienummer van het vervoermiddel en identificatiedocumenten van de chauffeur
  • volmacht voor de persoon die de goederen ophaalt in het geval dit een derde betreft
  • kopieën van transportdocumenten van de ferry of de trein (indien van toepassing)
  • bewijs dat de afnemer een geldig EU-btw-nummer heeft, zoals uit de Europese portal voor het verifiëren van btw-identificatienummers VIES naar voren komt.

Deense leveranciers zullen naar verwachting minder geneigd zijn het nultarief toe te passen op de levering die een ondernemer zelf ophaalt of laat ophalen. Het is nog onduidelijk of de Deense belastingdienst de btw zal vergoeden als de berekende btw wordt teruggevorderd bij de Deense belastingdienst.

Denemarken: volledige btw-teruggave op hotelkosten

Een financieel gunstige verandering in Denemarken voor ondernemers die veel in Deense hotels verblijven, is voor de terugvordering van btw op hotelkosten. Vanaf 2015 kan het volledige btw-bedrag in aftrek worden gebracht. 

Luxemburg: verhoging btw-tarieven

Per 1 januari worden de btw-tarieven in Luxemburg met twee procentpunten verhoogd. Dit is ter compensatie van de wijziging in de Europese plaats-van-dienst-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Luxemburg ondervindt hier budgettair nadeel van. Het standaard btw-tarief stijgt van 15 naar 17 procent. Het eerste verlaagde tarief (van toepassing op wijn, gas, elektriciteit voor huishoudens, reclame) stijgt van 12 naar 14 procent. Het tweede verlaagde tarief (van toepassing op diensten door onder meer glazenwassers en op fietsen) stijgt van 5 naar 8 procent.

Litouwen: toetreding tot eurozone

Litouwen treedt op 1 januari als negentiende land toe tot de eurozone. Het land is sinds 2004 lid van de Europese Unie en is de laatste van de drie Baltische staten die de euro invoert. Letland wisselde de eigen munt begin 2014 in voor de euro en Estland deed dat in 2011.

Btw-specialisten

EVO-leden kunnen gratis toegang krijgen tot Btw-Plaza, een samenwerking van EVO met Van Driel Fruijtier btw-specialisten.