Btw wijzigingen 2020

Opmars naar het nieuwe btw-stelsel.

In opmars naar het nieuwe btw-stelsel dat de Europese Unie (EU) voorbereidt, zijn er vanaf 1 januari 2020 nieuwe btw-maatregelen in werking getreden. Bereid je onderneming goed voor op deze zogeheten ‘quick fixes’. Hieronder vatten we deze nog eens kort samen. In 2021 worden verdere veranderingen in het btw-stelsel doorgevoerd, waar bedrijven zich in 2020 op zullen moeten voorbereiden. Verder stippen we een aantal veranderingen aan, die ook van belang kunnen zijn voor internationaal opererende ondernemers.

"Niets is zo veranderlijk als btw-regelgeving. Daarom hebben we de belangrijkste wijzigingen voor 2020 voor je op een rijtje gezet."

 

 • Vereenvoudiging call-of-stock
  Voor goederen die bij een klant in een andere EU-lidstaat opgeslagen worden, hoeft geen overbrenging eigen goederen aangegeven te worden als de ‘echte’ levering binnen 12 maanden plaatsvindt. De leverancier kan op dat moment een opgaaf Intracommunautaire Leveringen (ICL) factureren. Dit voorkomt btw-registratie in de lidstaat van aankomst.
   
 • Vereenvoudiging toerekening vervoer bij ABC-transacties
  De wetgeving bevat nadere aanwijzingen hoe je moet bepalen welke transactie kwalificeert als de intracommunautaire levering.
   
 • Vereenvoudiging bewijs vervoer bij ICL
  Twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken van twee onafhankelijke partijen zijn voldoende voor het aantonen van het transport naar de andere EU-lidstaat en het mogen toepassen van het nultarief. Bij afhaaltransacties wordt het aantonen van het vervoer moeilijker.
   
 • Aangeven btw-identificatienummer van afnemer
  Het aangeven van het btw-identificatienummer van afnemer in de opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) wordt materieel vereiste voor toepassing het nultarief ICL.
Ariane van den Berg is werkzaam bij VAT Institute in Dordrecht, specialist in internationale btw-kwesties.
Ariane van den Berg, specialist in internationale btw-kwesties.

 

Btw-tarieven per 1 januari 2020

Elk jaar wordt in diverse landen ‘gespeeld’ met de hoogte van de btw-tarieven om budgettaire gaten te dichten of om groepen ondernemers en/of consumenten tegemoet te komen. Dit jaar zien we in de EU-lidstaten meer naar het oosten een btw-verlagingstrend. Zo verlagen Griekenland, Kroatië en Litouwen hun tarieven met 1 of 2 procentpunten. Roemenië verlaagt het tarief zelfs van 19 naar 16 procent.
In 2020 zijn er ook weer meer landen buiten de EU die een heffing invoeren voor digitale diensten die aangeboden worden door buitenlandse ondernemingen. Aanbieders van online games, apps, datingsites, streaming/downloads in verre landen worden hierdoor al snel btw- of sales tax-plichtig. Per land is een registratiedrempel van toepassing.

De-registratie van onderneming

Polen heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd per 1 januari 2020. Als ondernemingen voor langer dan zes maanden nihilaangiftes indienen, kan de belastingdienst overgaan tot de-registratie van de onderneming. Dit kan vooral voor buitenlandse ondernemingen die onregelmatig belaste prestaties in Polen hebben, leiden tot extra administratieve lasten.
Vanaf november 2019 is de ‘split payment’ reeds verplicht in Polen voor facturen met een waarde van meer dan 15.000 złoty. Dit geldt ook voor buitenlandse ondernemingen met zakelijke activiteiten in dit land. In 2020 zal de Poolse belastingdienst ook hoge boetes gaan opleggen als hieraan niet voldaan wordt.

Algemene verleggingsregeling

Vanaf 2020 voert Tsjechië een algemene verleggingsregeling in voor B2B-transacties met een waarde van meer dan 17.500 euro. De afnemer is in deze gevallen verantwoordelijk voor de btw-afdracht. Dit kan tot gevolg hebben dat een onderneming niet langer voor de btw geregistreerd hoeft te zijn in Tsjechië.

Btw-verplichtingen voor digitale marktplaatsen

Vanaf 2020 legt Frankrijk aan de Amazons en eBays van deze wereld de verplichting op de btw-status van de handelaren op hun platform te verifiëren. Als niet aan deze verificatieplicht wordt voldaan, kan de belastingdienst het platform aansprakelijk stellen voor de btw-schuld van de handelaren. In Oostenrijk moeten digitale marktplaatsen een gedetailleerde administratie bijhouden van de goederentransacties via hun platform, en deze op verzoek van de belastingdienst beschikbaar stellen.

Marktplaatsen vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 is de platformfictie van toepassing in alle EU-landen. Platforms als Amazon en eBay die daadwerkelijk de levering voor de verkopers faciliteren, worden in bepaalde gevallen geacht de goederen te leveren aan de afnemer. De (zekerheidsstelling van) inning van btw bij e-commerce wordt hierdoor voor de belastingdiensten makkelijker.

Afstandsverkopen en invoer kleine zendingen vanaf 2021

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de btw-regels voor afstandsverkopen binnen de EU veranderd. Het drempelbedrag is verdwenen, waardoor ondernemers al vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd zijn in het land waar de goederen aankomen. De ondernemer kan de btw afdragen via de OSS-aangifte in de eigen lidstaat. Bovendien is de regeling afstandsverkopen niet meer alleen van toepassing wanneer de goederen worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier. Eventueel kunnen webshopondernemingen btw-nummers in andere lidstaten sluiten.

Tot slot vervalt de btw-vrijstelling bij de invoer van ‘kleine zendingen’ (pakketjes met een waarde tot 22 euro) per 1 juli 2021.

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder