Budget voor vergroenen van de binnenvaart

Investeringssubsidies voor schone motoren maakt binnenvaart aantrekkelijk voor bedrijven

18-09-2019  In de Rijksbegroting is voor de komende vijf jaar 5 miljoen euro beschikbaar voor een nieuwe subsidieregeling voor duurzame innovaties in de binnenvaart. Naast deze subsidie wordt er gewerkt aan een nog op te zetten regeling voor een investeringssubsidie die de aanschaf van schone motoren in de binnenvaart stimuleert. Dat laatste is van groot belang om de binnenvaartsector te ondersteunen in de noodzakelijke investeringen in een schonere binnenvaartvloot. Zo blijft de binnenvaart ook voor de toekomst een aantrekkelijke en schone modaliteit voor handels- en productiebedrijven.

In 2020 wordt er verder gewerkt aan de uitwerking van de Green Deal Zeevaart en Binnenvaart die in juni dit jaar door de overheid en de sectorpartijen is ondertekend. De ambitie voor de binnenvaart is om in 2030 een vermindering van CO2 te behalen van 40 tot 50 procent en 150 schepen met een zero emissie aandrijflijn in de vaart te hebben. Daarnaast worden schepen voorzien van een ‘energielabel’ waarbij de daadwerkelijke uitstoot en niet het motorcertificaat leidend is.

Modelcontract

Bij de uitwerking van de Green Deal is evofenedex nauw betrokken. Zo werken we samen met de binnenvaartsector aan een modelcontract dat lange termijn samenwerking tussen de binnenvaart en haar opdrachtgevers moet bevorderen. Daarnaast gaan de leden van de Raad voor Binnenvaartverladers aan de slag met een convenant voor duurzame binnenvaart.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder