Bulgarije tegen Europees Mobiliteitspakket

Diverse landen hebben los van elkaar maatregelen genomen die nadelig zijn voor Nederlandse bedrijven

16-05-2018  Het Bulgaarse parlement heeft haar regering opdracht te geven zich te verzetten tegen het geplande mobiliteitspakket van de Europese Commissie. Reden voor dit verzet zijn de gevolgen voor de Bulgaarse economie. Het pakket beoogt maatregelen tegen loon- en sociale dumping bij goederenvervoer over de weg.

Bulgarije is het armste EU-land en behaalt vijftien procent van haar bruto binnenlands product uit het wegvervoer. Bij invoering van de maatregelen zal dit percentage teruglopen, omdat dan de inzet van goedkopere Bulgaarse chauffeurs onaantrekkelijk wordt.

Wegvervoer uitgezonderd

In de nieuwe maatregelen wordt van het ‘gelijk loon voor gelijk werk’-principe uitgegaan. Tot op heden is het wegvervoer hiervan uitgezonderd, maar hebben diverse landen in West-Europa onafhankelijk van elkaar maatregelen genomen waar ook Nederlandse bedrijven de dupe van zijn. Per land gelden er andere voorwaarden en formulieren waarmee de ondernemer moet aantonen dat er voor zijn medewerker sociale lasten worden afgedragen en dat hij in Nederland minimaal het minimumloon ontvangt.  

Tachograaf

Wij zijn voorstander van de meeste maatregelen die in het Europese mobiliteitspakket zijn opgenomen, met als uitzondering het voorstel om voor de bestelauto de tachograaf verplicht te stellen. Deze maatregel zal de bestelautogebruiker in Nederland hard treffen en op onnodige kosten jagen. Het merendeel van de bestelautogebruikers in Nederland gebruikt het voertuig namelijk als hulpmiddel om de goederen en/of medewerkers met gereedschap op een plek te krijgen om daar vervolgens mee aan de slag te gaan.

Nog geen feit

Overigens is het pakket nog lang geen politiek feit. Het Europese speelveld is een chaos. De diverse landen zijn het op dit dossier geheel oneens met elkaar. De kans is zeer klein dat het onder het huidige Bulgaarse voorzitterschap tot besluitvorming komt op dit onderwerp, des te hoger wordt de druk op het Oostenrijks voorzitterschap vanaf 1 juli 2018, in aanloop naar de Europese verkiezingen.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder