Programma moet fysieke overbelasting van werknemers tegengaan

Leestijd: 2 minuten

28-10-2020  Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Vele duizenden Nederlanders krijgen last van hun lichaam door het werk. Met name in de bouw, industrie, zorg, land- en tuinbouw en vervoer en opslag is dit een probleem. Daarom lanceert staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag de campagne Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan! evofenedex is samenwerkingspartner van dit programma, en heeft in dat verband de whitepaper ‘RI&E: van plan naar praktijk’ samengesteld, waarin een aanpak wordt beschreven voor bewustwording, verandering van cultuur en intrinsieke motivatie.

Staatssecretaris Van ’t Wout trapt de campagne af in het (digitale) gezelschap van arboprofessionals, experts, brancheorganisaties en werkgevers en werknemers uit sectoren waar lichamelijke overbelasting veel voorkomt. Ook ondernemersvereniging evofenedex ondersteunt het programma. Vanwege de ervaringen die de ondernemersvereniging heeft opgedaan met de Code Gezond en Veilig Magazijn is zij gevraagd om een masterclass te geven aan alle deelnemers van de kick-off. Ook is er een TOP-coach-vlog gemaakt, met daarin voorbeelden van veelvoorkomende lichamelijke klachten in productie- en handelsbedrijven, met tips hoe je deze het beste kunt voorkomen.

TOP-campagne

De campagne zet in op de zogenoemde TOP-strategie. TOP staat voor de technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen ter preventie van lichamelijke belasting. Daarbij wordt gestart met technische maatregelen, om de bron van lichamelijke belasting aan te pakken, zoals het gebruik van machines en hulpmiddelen. Vervolgens wordt gekeken naar organisatorische maatregelen, zoals meer afwisseling in het werk. En tot slot wordt samen met de werknemer gekeken of zijn of haar fysieke werkhouding of aangeleerd gedrag moet worden aangepast.

EU-breed

De campagne is onderdeel van een EU-brede campagne ‘Lighten the load’, over lichamelijke overbelasting op het werk. In Nederland ligt de uitvoering hiervan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij Focal Point Nederland.

Hoe TOP werk jij?

Naast voorlichtingsactiviteiten wordt aan werkgevers en brancheorganisaties een online toolbox met gratis hulpmiddelen en instrumenten ter beschikking gesteld. De in dit artikel beschreven masterclass en vlog worden beschikbaar gesteld op de website van de Code Gezond en Veilig Magazijn. Ook kunnen werknemers zelf via een online test in vijf minuten in kaart brengen welke risico’s zij lopen op lichamelijke belasting, waarna ze doorverwezen worden naar voor hen relevante hulpmiddelen en adviezen. Deze test is te vinden op www.hoetopwerkjij.nl.

Meer informatie

Ook aan de slag met een veiligheidscultuur, gedrag en duurzame inzetbaarheid? Doe de Nulmeting Magazijnveiligheid. Aan de hand van interviews, waarnemingen en checklists wordt de verbeterpotentie van je veiligheidsbeleid in kaart gebracht en een passend plan van aanpak opgesteld.