Campagne veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Te veel bedrijven blijken nog onvoldoende veilig met gevaarlijke stoffen om te gaan

15-05-2018  De Inspectie SZW zet de komende drie jaar extra in om werkgevers en werknemers meer bewust te maken van de gevaren van werken met gevaarlijke stoffen. Met een speciale campagne, waar wij campagnepartner in zijn, vraagt zij aandacht voor het omgaan met stoffen die beroepsziekten tot gevolg kunnen hebben, zoals kanker, astma en andere (beroeps)longziekten.

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat slechts veertig procent van de bedrijven een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstelt met specifiek aandacht voor gevaarlijke stoffen en dat zo’n dertig procent daadwerkelijk blootstelling meet aan alle of een deel van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Ook blijkt dat het merendeel van de bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen geen blootstellingsbeoordeling doet en geen individuele registratie bijhoudt.

Hoge ziektelast

De campagne concentreert zich in eerste instantie op vijf stoffen die een hoge ziektelast veroorzaken. Dit zijn kwartsstof, houtstof, lasrook, dieselrook en isocyanaten. Deze stoffen komen in veel verschillende sectoren voor, zoals bij reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers, logistiek en transport, algemene en gespecialiseerde bouw, metaalproducten en houtindustrie. Het programma heeft tot doel de risico’s van het werken met stoffen bij bedrijven te verlagen en zo bij te dragen aan het voorkomen van beroepsziekten.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder