Afspraken weer van toepassing op alle werkgevers die onder werkingssfeer cao vallen

Leestijd 1 minuut

02-10-2020  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per besluit van 25 september 2020 de cao voor beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard. Dit heeft tot gevolg dat de afspraken uit de cao weer van toepassing zijn op alle werkgevers in de sector, die onder de werkingssfeer van de cao vallen. Dit besluit is per 1 oktober in werking getreden en heeft geen terugwerkende kracht. De algemeenverbindendverklaring loopt tot het einde van de cao, namelijk tot 1 januari 2021.

De verlenging van de cao eerder dit jaar hield in dat alle afspraken uit de cao tot 1 januari 2021 hetzelfde bleven. Dit geldt dus voor onder andere de loonschalen, overwerk, vakantie, toeslagen en vakantiegeld. Dit betekent dat in 2020 geen loonaanpassing hoeft plaats te vinden op grond van de cao. In de volgende cao-ronde zullen partijen weer over de inhoudelijke afspraken uit de cao onderhandelen.