31-03-2017  De CNV-kaderleden hebben het eindbod van Transport en Logistiek Nederland (TLN) ten aanzien van de cao Beroepsgoederenvervoer afgewezen.

Teveel op achteruit

Vooral oudere werknemers met een lang dienstverband zouden er teveel op achteruit gaan. ‘De invoering van de chauffeurstoeslag maar tegelijkertijd de verlaging van de overurentoeslag gaat te veel geld kosten. Het bedrijfsrisico zou daarmee afgeschoven worden op de werknemer’, aldus CNV Vakmensen.

Acties

De komende maand zal er nog eens stemming plaatsvinden over het eindbod onder de CNV-leden. Als meer dan driekwart van de aanwezige leden het eindbod afwijst en bereid is tot het voeren van acties kan er een ultimatum worden gestuurd naar TLN. Na het verlopen van dit ultimatum kan er worden overgegaan op het voeren van acties.