Cao goederenvervoer algemeen verbindend verklaard

18-08-2017,  De minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft op 14 augustus de cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard voor werknemers en werkgevers in het beroepsgoederenvervoer en kraanverhuurbedrijf. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020.

Periodieke loonsverhogingen

Belangrijkste punten hierbij zijn de periodieke loonsverhogingen. De lonen gaan met twee procent omhoog per 1 juli 2017, per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019. Op diezelfde data wordt in drie stappen een extra periodiek aan alle loonschalen toegevoegd van uiteindelijk vier procent in totaal. Ook wordt er aan elke loonschaal een trede toegevoegd. Een ieder die één jaar of langer in de oude eindtrede van de loonschaal zat, zal in de nieuwe eindtrede worden geplaatst. Volgens evofenedex gaan de bruto loonkosten hierdoor gemiddeld met 2.89 procent stijgen.

Op vooruit

De overurentoeslag van 130 procent blijft in de nieuwe cao bestaan. Eerder was er sprake van een verlaging naar 115 procent. Daarnaast geldt een toeslag van negentien procent  per gewerkt uur op de uren tussen 21.00 en 05.00 uur.  In de oude cao was dit een bedrag van €2.66 per uur ongeacht de loonschaal en van toepassing tussen 20.00 en 04.00 uur. Dit betekent dat een chauffeur in loonschaal D6 er bruto €0.99 per uur op vooruit gaat indien er binnen dit tijdvak wordt gewerkt.