09-01-2014  Het kan niet zo zijn dat verladers aansprakelijk worden gesteld voor cao-misstanden bij opdrachtnemers waarvan ze in alle redelijkheid geen weet van of invloed op hebben. Het naleven ervan is vooral een zaak van cao-partners zelf. In de praktijk wijzen verladers hun opdrachtnemers er nu al contractueel op dat zij de regels moeten naleven.

Dat stelt verladersorganisatie EVO in een reactie op uitspraken van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken over schijnconstructies bij transportbedrijven.

Ketenaansprakelijkheid

Asscher zei woensdag op radio1 een wet voor te bereiden waarin zogenoemde ketenaansprakelijkheid wordt geregeld. Met dit wetsvoorstel wil Asscher opdrachtgevers van transport medeverantwoordelijk stellen voor het niet naleven van de cao door de vervoerder. Zo wil de minister het mislopen van sociale premies en het uitbuiten van chauffeurs tegengaan.

Cao

EVO stelt dat het naleven van de cao een zaak is van cao-partners. Werkgevers en werknemers in de sector maken onderling cao-afspraken over onder meer het loon van chauffeurs. Opdrachtgevers, die hier niet bij betrokken zijn, verantwoordelijk stellen voor naleving van deze afspraken is in de ogen van EVO dan ook onuitvoerbaar.

Invulling

EVO is benieuwd naar de invulling van de plannen van Asscher. De verladersorganisatie is ook betrokken bij die invulling. EVO wijst erop dat verladers hun opdrachtnemers er nu al contractueel op wijzen dat zij de regels moeten naleven, ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Verladers zijn echter niet in de positie om actief te controleren of de vervoerders en expediteurs zich hier ook aan houden.