16-08-2011  De cashflowpositie van veel bedrijven staat onder druk door de economische teruggang de afgelopen jaren en de terughoudendheid van banken in de kredietverstrekking. Dat zegt EVO naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek dat Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft gehouden onder haar leden.

TLN constateert dat het economisch herstel van de transportsector wordt vertraagd doordat transportondernemers hun geld vaak te laat van opdrachtgevers krijgen. Dit remt de continuïteit, innovatie of groei van sommige bedrijven.

Volgens EVO komt dit doordat veel bedrijven door de financiële crisis zijn genoodzaakt om meer financiële ruimte te creëren door crediteuren later te betalen. Dit effect schuift door in de keten. Daarbij geldt dat hoe verder bedrijven in de keten zitten, hoe groter het risico is dat zij hiermee worden geconfronteerd.

De verladersorganisatie benadrukt dat zij veel waarde hecht aan correct betalingsgedrag. Contractpartijen moeten zich aan gemaakte betalingsafspraken houden.