01-04-2015  Het CBR heeft een loket geopend waar chauffeurs gevolgde nascholingsuren kunnen registreren. Eerder al heeft EVO haar leden geïnformeerd over het vervallen van een vrijstelling voor de nascholing voor chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955. Er is een mogelijkheid om de gevolgde nascholingsuren alsnog te laten bijschrijven. Het CBR heeft nu een speciaal loket geopend voor deze zogeheten na-registratie. Bij dit loket (ccv.nascholing@cbr.nl) moet de documentatie voor 1 juni 2015 binnen zijn.

Documenten aanvraagformulier

Bij het aanvraagformulier ‘na-registratie nascholingsuren’ (zie bijlage) moet een aantal documenten worden ingeleverd:

  • Kopie identiteitsbewijs
  • Getekende presentielijst
  • Bewijs van verlof voor cursus
  • Bewijs van betaling
  • Werkgevers verklaring

Om fraude te voorkomen, moeten werkgever, werknemer en opleider gezamenlijk een document ondertekenen waarin zij verklaren dat de ingeleverde documenten naar waarheid zijn ingevuld. Bij faillissement van de opleider volstaat het invullen van de documenten door werkgever en werknemer. Belangrijk is dan om zoveel mogelijk bewijzende last mee te sturen.

Voorwaarden documentatie

De volgende voorwaarden gelden bij het aanleveren van de documentatie

  • Op het moment waarop de cursus werd bijgewoond moet de cursus gecertificeerd zijn en het opleidingsinstituut erkend door CCV.
  • De volgende documenten moeten worden aangeleverd zodat de na-registratie kan worden verwerkt: kopie identiteitsbewijs van de chauffeur, een werkgeversverklaring (of uittreksel van het KvK), een getekende presentielijst van de betreffende cursusdagen, bewijs van verlof en een bewijs van betaling.

Als er geen presentielijst is waarop de chauffeur staat vermeld, kan er een alternatief document worden aangeleverd. Hierop moet in elk geval de datum van de cursus en de naam van de chauffeur staan vermeld. Denk bijvoorbeeld aan de factuur van de cursus.

Controle ontvangen informatie

Als het CBR na controle van alle informatie concludeert dat de cursus inderdaad is gevolgd, registreert het CBR de nascholingsuren. Chauffeurs kunnen dan in ‘Mijn CBR’ hun totaal aantal gevolgde nascholingsuren inzien.

Presentielijst EVO-opleiding

Aan personen die opleidingen bij EVO heeft gevolgd, kan EVO de presentielijst toesturen. Een aantal van de Code 95-opleidingen in het EVO-opleidingspakket worden uitgevoerd door onze partners zoals Ergo Optima, Acaleph en NIV. EVO kan alleen een presentielijst leveren en ondertekenen van haar eigen (door het CCV geaccrediteerde) opleidingen.

Voor opleidingen die zijn verzorgd door derden, moet de chauffeur/het bedrijf rechtstreeks de opleider benaderen, omdat EVO formeel niet de opleider is. Deze opleidingen zullen bij het CCV namelijk niet ‘matchen’ met EVO als opleider, waardoor de aanvraag wordt afgewezen en dat wil EVO voorkomen.

Voor aanlevering van alle overige benodigde documenten is de chauffeur/het bedrijf zelf verantwoordelijk.