26-05-2015  Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Hogeschool Inholland organiseren op 24 juni een voorlichtingsmiddag over de nieuwe opleiding Bevrachter Binnenvaart.

Meer regelgeving

Volgens beide instellingen bestaat in de bevrachtingswereld behoefte aan behoud en verdieping van kennis. De regelgeving op gebieden zoals afvalstoffen en gevaarlijke goederen is sterk toegenomen. Alleen al de eventuele aansprakelijkheid als er met een transport iets mis gaat moet niet onderschat worden.

Logistiek

In het curriculum van de opleiding is ruimte geschapen voor logistiek, bedrijfseconomie, wet- en regelgeving en alle aspecten van de bevrachting van binnenvaartschepen. De opleiding is ingericht voor droge en natte lading en containervervoer.