15-01-2015  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vervangt het programma waarmee bedrijven gegevens over hun internationale handel moeten aanleveren. Volgens het CBS wordt het voor bedrijven eenvoudiger om gegevens aan te leveren. Het huidige programma, CBS-IRIS, wordt deze maand vervangen door de webapplicatie IDEP. Het CBS stuurt bedrijven vanaf deze week meer informatie over deze nieuwe applicatie.

Makkelijker

EVO heeft zich lange tijd hardgemaakt voor vermindering van de administratieve lasten van ondernemers. Door de nieuwe manier van aanleveren, die vooral interessant is voor grote bedrijven met veel internationaal handelsverkeer, is het voor bedrijven makkelijker de cijfers aan te leveren.

Beleid en marktonderzoek

De internationale handel is van groot belang voor de Nederlandse economie en bepaalt ongeveer 30 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Daarom wil het CBS cijfers over de internationale handel in goederen goed bijhouden. ‘Deze statistieken worden gebruikt door beleidsmakers op internationaal en nationaal niveau en bedrijven gebruiken ze om marktonderzoek uit te voeren en hun commerciële strategie te bepalen’, aldus het CBS.

Eurostat

Bovendien verplicht Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, alle Europese lidstaten om import- en exportstatistieken aan te leveren. Het CBS levert deze statistieken voor Nederland. Mede aan de hand van deze gegevens brengt Eurostat de Europese economische situatie in kaart.

Een introductiefilmpje van IDEP staat op de site van het CBS.

Bekijk filmpje