10-01-2017 Het campagneteam van EVO en Fenedex maakt zich aanstaande zaterdag tijdens het CDA-congres hard voor investeringen in infrastructuur. Het vervoer van goederen over het spoor, de weg en het water is immers cruciaal voor handelaren en producenten in Nederland.

Vertraging

“Producten over het water, spoor en de weg laten vervoeren zorgt nog te vaak voor vertraging”, constateert Joost Sitskoorn, verantwoordelijk voor politieke samenwerking bij EVO en Fenedex. “Alleen investeringen in infrastructuur kunnen goederenstromen optimaliseren.”

Noodzakelijk

Eind vorig jaar becijferden EVO en Fenedex nog dat de economische schade door files inmiddels de grens van één miljard euro is overstegen - een forse stijging in vergelijking met voorgaande jaren. Daarom zijn investeringen in wegen noodzakelijk. 'Maar ook investeringen in spoor- en vaarwegen', benadrukt Sitskoorn. 

Digitale infrastructuur

Naast investeringen in fysieke infrastructuur bepleiten EVO en Fenedex bij het CDA ook investeringen in digitale infrastructuur. Sitskoorn: “Een voorbeeld van investeringen in digitale infrastructuur is de plaatsing van sensoren om signalen door te geven bij nodig onderhoud aan een brug, zodat er niet maanden later een brug wordt afgesloten wegens groot onderhoud. Een ander voorbeeld is een verbeterde internetverbinding in randgebieden van Nederland. Dit zijn twee van de vele investeringen die nodig zijn om Nederland naar een hoger niveau te brengen.”

Steun leveren

Als een EVO-lid steun wil leveren aan de campagne van aanstaande zaterdag, dan kan hij of zij zich melden bij: m.wiesehahn@evo.nl. Bij het GroenLinks-congres van 17 december 2016 pleitte bijvoorbeeld DeliXL met een hybride-koeltruck voor een duidelijk en bevorderend duurzaamheidsbeleid.