CDA-Kamerlid Palland: “Zelfregulering waar dat kan, wetgeving waar dat moet en van meerwaarde is”

Paychecked en Code Gezond en Veilig Magazijn onder de aandacht gebracht

29-10-2019  CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland is onder de indruk van de initiatieven die het bedrijfsleven zelf neemt op het gebied van veilig en gezond werken. Initiatieven als PayChecked, een waarborg voor opdrachtgevers voor transport dat chauffeurs het juiste loon ontvangen, en de Code Gezond en Veilig Magazijn zijn daarvan goede voorbeelden. Meer wet- en regelgeving is in haar ogen dan ook niet altijd nodig. “Zelfregulering waar dat kan, wetgeving waar dat moet en van meerwaarde is.”

Palland deed haar uitspraken tijdens een werkbezoek aan evofenedex begin deze week. Sinds mei is zij voor de CDA-fractie woordvoerder Sociale Zaken en Economische Zaken. Tijdens het bezoek ging het gesprek over de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en dan specifiek over het door evofenedex en Transport en Logistiek Nederland opgezette keurmerk PayChecked. Rene Bruijne lichtte als bestuurslid van PayChecked namens evofenedex het keurmerk toe. Het keurmerk is een waarborg voor opdrachtgevers voor transport dat chauffeurs het juiste loon ontvangen en is nu enkele jaren in gebruik. Het is zo succesvol dat andere bedrijfstakken inmiddels het keurmerk overnemen en gebruiken.

Preventief

Het keurmerk is een voorbeeld van hoe het bedrijfsleven preventief aan de slag is gegaan om te voldoen aan de WAS. Eerder concludeerde verantwoordelijk minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, dat er initiatieven vanuit de sectoren bouw, logistiek en uitzendbranche zijn ontplooid. Hij wil dan ook het huidige beleid doorzetten. Palland vindt die gezamenlijke initiatieven van het bedrijfsleven belangrijk. “Als CDA geloven we sterk in de kracht van de samenleving, in het zelfregulerend én zelfcorrigerend vermogen van mensen, organisaties en sectoren. Een keurmerk als PayChecked of de Code Gezond en Veilig Magazijn, waarmee we tijdens dit werkbezoek kennismaakten, zijn daar mooie voorbeelden van. Zelfregulering waar dat kan, wetgeving waar dat moet en van meerwaarde is.”

Hilde Palland (CDA)
Foto's Nikki Beukeboom

Naast PayChecked stond het werkbezoek ook in het teken van de Code Gezond en Veilig Magazijn. Richard Ohm sr, EHS specialist van het bedrijf Thermofisher, vroeg bij Palland aandacht voor de potentie voor de uitrol van de Code Gezond en Veilig Magazijn. Volgens hem neemt de druk op de factor mens in het magazijn enorm toe. Zo is het lastiger om mensen te behouden en ervoor te zorgen dat zij zo veilig en daarmee ook zo efficiënt mogelijk werken. Maar juist door de hoge werkdruk krijgt het veilig werken niet altijd de hoogste prioriteit. Met het boekje Mensenwerk heeft een consortium van vele organisaties een start gemaakt met de Code. Tijdens het werkbezoek heeft evofenedex een pleidooi gehouden om de Code bij 100.000 bedrijven onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn de gevolgen van robotisering en het toewerken naar duidelijke richtlijnen. Het bedrijfsleven en de overheid moeten daarbij goed samenwerken. 

Europese Mobiliteitspakket

Het laatste punt waarover van gedachte werd gewisseld met Palland was het Europese Mobiliteitspakket waarover de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europarlement onderhandelen. Op dit moment ligt er volgens evofenedex een werkbaar compromis klaar wat betreft het inzetten van bijvoorbeeld gedetacheerde chauffeurs. Mocht er uiteindelijk geen akkoord worden bereikt, dan kan het gebeuren dat landen zelf regelgeving moeten gaan invoeren. Rob Moen, global truck lead bij Cargill, benadrukte namens evofenedex dat Nederland hier niet zelfstandig nieuw beleid moet ontwikkelen, want naleving en handhaving zijn heel complex en het risico van onuitvoerbaar beleid ligt op de loer.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder