Minister Kaag gevraagd handelsbarrières weg te nemen

Leestijd 2 minuten

4-12-2020 Tijdens het begrotingsdebat 2021 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het CDA aandacht gevraagd voor de handelsbetrekkingen met Afrika. Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch diende 2 moties in om de Nederlandse handel met dit continent te bevorderen. evofenedex zet zich onder andere via de Afrika Taskforce in voor handelsbevordering tussen Nederland en Afrika en economische ontwikkeling. Hierbij streven wij naar een gelijkwaardige handelsrelatie met positieve impact op de lokale welvaart.

In zijn moties vraagt Amhaouch aan minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking pilotprojecten aan te wijzen op basis waarvan de Afrika Taskforce concrete aanbevelingen kan doen voor het signaleren en wegnemen van handelsbelemmeringen. De inbreng van Nederlandse mkb-bedrijven is daarvoor van groot belang en zorgt er ook voor dat het mkb sterker vertegenwoordigd is in de Afrika Taskforce. Over de definitieve moties van het begrotingsdebat wordt later gestemd.

Non-tarifaire belemmeringen

De leden van evofenedex hebben ruime ervaring met het handelen met Afrikaanse partners. Op basis van hun tips hebben wij bij de Kamerleden diverse aanbevelingen gedaan hoe de handel met Afrika kan worden gestimuleerd door het wegnemen van non-tarifaire belemmeringen.

  1. De onvoorspelbaarheid van extra benodigde documenten. Op ieder moment kunnen nieuwe gegevens of documenten worden vereist om te mogen importeren, ook als de lading al onderweg is;
  2. De negatieve invloed van gedetailleerde bindende productvoorschriften op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Omringende, concurrerende, landen formuleren vaak minder gedetailleerde bindende voorwaarden;
  3. Door de – vaak historisch bepaalde - verschillende verhoudingen tussen EU-lidstaten en de Afrikaanse landen, en invloeden van andere economische grootmachten zoals China is het speelveld voor internationale handel niet gelijk. Bijvoorbeeld ten aanzien van douaneprocessen.