Centraal overleg vaarwegen: ''Stilstaan is geen optie''

De prognoses voor de komende tien jaar voorspellen een forse toename van het goederenvervoer

20-09-2017  “Met het wachten op een nieuw regeerakkoord is op Prinsjesdag een beleidsarme begroting gepresenteerd. Samenvattend kunnen we constateren dat het beleid van het vorige kabinet wordt doorgezet”, aldus het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) in een reactie op de Rijksbegroting 2018 – Vaarwegen. evofenedex maakt deel uit van het COV.

Infrastructuur onder druk

Uit de Nederlandse Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt dat de land-infrastructuur van Nederland de komende jaren onder druk komt te staan. Dit leidt tot een toename van het aantal files door de verwachte groei van het wegvervoer. De regering zou er daarom volgens het COV goed aan doen zich actiever in te zetten op vervoer over water.

Sluizen en bruggen

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het vaarwegnetwerk is voor het logistieke proces van essentieel belang. Dit vraagt een ruim bedieningsvenster en flexibiliteit bij sluizen en bruggen, stelt het COV. In 2018 wordt 8,5 miljoen euro besteed aan verkeersmanagement. Bediening van objecten valt daar ook onder. “Ten opzichte van 2017 is dit bedrag gelijk gebleven en daarmee structureel te laag.”

Preventief onderhoud

Steeds vaker wordt de binnenvaart geconfronteerd met onverwachte storingen bij infrastructurele objecten. De Monitor Infrastructuur en Ruimte uit 2016 laat zien dat het vaarwegennet maar net voldoet aan de norm. “Stilstaan is dan achteruitgang. Er is meer preventief onderhoud nodig”, aldus het COV. Volgens het COV hebben met name sluis St. Andries en sluis Weurt dringend een inhaalslag nodig.

Knelpunten

De passeertijden bij sluizen op de hoofdtransportassen voldoen niet aan de streefwaarden die het Rijk heeft vastgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan capaciteit op de trajecten tussen Rotterdam en Antwerpen. Capaciteitsuitbreiding bij de Volkerak, Kreekrak en Krammersluizen kan daarom niet langer worden uitgesteld, concludeert het COV.

Op het Europese vaarwegennet valt nog veel winst te behalen volgens het COV. Er heerst een groot tekort aan ligplaatsen en auto-afzetplaatsen langs de Rijn.

Doelstellingen

De prognoses voor de komende tien jaar voorspellen een forse toename van het goederenvervoer. Om Nederland in beweging te houden, zal het Rijk concrete doelstellingen moeten formuleren voor de binnenvaart. Dit houdt Nederland niet alleen mobiel en bereikbaar, maar helpt ook met het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het COV zegt graag de dialoog aan te gaan met de nieuwe bewindslieden om gezamenlijk te kijken hoe we het potentieel van vervoer over water nog beter kunnen benutten.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder