Preferentiële tarieven ook voor mkb'ers interessant

Leestijd: 5 minuten

09-02-2021  Nederlandse mkb'ers maken slechts beperkt gebruik van de voordelige tarieven van handelsverdragen. Als ondernemers meer bekend zouden zijn met de voordelen daarvan en de risico’s van het gebruik worden verminderd, kunnen moderne vrijhandelsverdragen importen goedkoper maken en bijdragen aan de groei van de Nederlandse export. evofenedex en ESC pleiten daarom voor een verbetering van de rechtspositie van mkb-bedrijven bij het toepassen van preferentiële tarieven.

Een deel van de Nederlandse mkb-bedrijven is er huiverig voor deze lagere invoertarieven te gebruiken, omdat zij onzeker zijn over de oorsprongsregels. Dit is zonde, omdat handelsverdragen er juist op gericht zijn niet alleen non-tarifaire handelsbarrières, maar ook zoveel mogelijk financiële barrières weg te nemen. Zo hebben Canada en de Europese Unie (EU) in hun Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) afgesproken, dat meer dan 98 procent van de bestaande importheffingen wordt afgeschaft. De keuze om wel of niet gebruik te maken van preferentiële tarieven is aan de importeur. Doordat bij gebruik van de lagere tarieven de kostprijs van producten lager wordt, is dit indirect voordelig voor de concurrentiepositie van exporteurs. Het gebruik van voordelige tarieven is daarom van groot belang voor het op peil houden van de concurrentiepositie van Nederland.

40 miljoen euro bespaard

Het CBS beschreef recent hoe Nederlandse bedrijven CETA steeds beter benutten en welke voordelen dit voor hen oplevert. Zo wordt steeds vaker gebruikgemaakt van de lagere importtarieven van dit vrijhandelsverdrag. Hiervoor moeten handelsbedrijven aan de voorwaarde voldoen dat de geïmporteerde goederen daadwerkelijk in Canada gemaakt of voldoende bewerkt zijn. Dit noemen we preferentiële oorsprong. Hiervoor moeten bij de douaneaangifte certificaten aangeleverd worden die de Canadese oorsprong van het product bewijzen. Sinds het ingaan van CETA in 2017 was het gebruik van de preferentiële - lagere - tarieven gemiddeld 31 procent. In 2018 steeg dit percentage naar 50 procent en in 2019 naar 60 procent. Hierdoor besparen Nederlandse importeurs zo’n 40 miljoen euro per jaar aan invoerrechten. In 2018 gebruikte gemiddeld 47 procent van de Canadese importeurs de voordelige tarieven voor goederen uit Nederland. Dit gebruikerspercentage groeide in 2019 naar 55 procent. Het percentage ligt nog iets onder dat van het gebruik voor de Nederlandse import uit Canada; werk aan de winkel dus!

Garantiefonds of waarborgstelling

Mkb-bedrijven vinden het gebruik van oorsprongsregels vaak ingewikkeld en risicovol. Doordat fouten bij douaneaangifte tot 5 jaar na dato beboetbaar zijn, kan het risico van het gebruik van een onjuist tarief inderdaad flink oplopen. De boetes kun je immers niet achteraf verhalen op je klanten. Daarom hebben evofenedex en de European Shippers' Council (ESC) hiervoor aandacht gevraagd bij de vernieuwing van het handelsbeleid van de EU. Een op te richten Europese (publiek-private) organisatie kan mkb-bedrijven ondersteunen met het afgeven van een advies over de preferentiële oorsprong door een onafhankelijke derde partij. Een garantiefonds of waarborgstelling kan de risico’s voor de bedrijfsbalans verkleinen. Zo kunnen bedrijven in heel Europa hun concurrentiepositie verbeteren en brede welvaart met onze hoge kwaliteitsnormen realiseren.

Leden stellen honderden vragen over brexit

‘Versterk eerlijke handel’ is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.