CETA: Nederlandse bedrijven vrezen imagoschade voor Nederland

Juist sterke handelsblokken als Canada en Europa kunnen een goede basis voor de zo extreem belangrijke wereldhandel leggen

12-02-2020  Vanmiddag debatteert minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met de Tweede Kamer over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Dit verdrag is grotendeels al in werking sinds 2017, maar moet nog formeel worden geratificeerd door onder andere Nederland. Inmiddels hebben dertien landen dit al gedaan.

De afgelopen twee jaar deden we het als Nederlands bedrijfsleven uitstekend in Canada en dankzij de hoge Europese standaarden is de angst voor mindere kwaliteit vanuit dit land ongegrond gebleken. Wanneer Nederland het handelsverdrag niet ratificeert, vreest evofenedex imagoschade voor Nederland. Want wie heeft er nog zin om een vrijhandelsakkoord te sluiten als het later alsnog in de prullenbak wordt gegooid?

Onjuiste informatie

Minister Kaag stuurde gisteren nog een brief aan de kamer omdat in verschillende bijdragen in de media een onvolledig beeld van de inhoud en gevolgen van CETA wordt geschetst. CETA ligt onder vuur vanwege de modernisering van investeringsbescherming onder het Investment Court System. Er wordt gesuggereerd dat dit leidt tot een beperking voor overheden om nieuwe regelgeving op te stellen omdat nieuwe regels tot massale claims zouden kunnen leiden.

Kaag licht dit toe in haar brief. CETA beperkt volgens haar overheden niet, maar bevestigt juist dat overheden het recht van regelgeving behouden ten behoeve van het algemeen belang. Ook stelt Kaag dat de angst voor massale claims onterecht is. CETA hanteert dezelfde maatstaven voor een claim om succesvol te zijn als het Nederlands bestuursrecht. Alleen als een overheid zich niet houdt aan het Nederlands recht, moet zij zich zorgen maken over claims. Maar datzelfde risico loopt die overheid ook onder het gewone Nederlandse bestuursrecht. Buitenlandse en Nederlandse investeerders hebben daarom dezelfde rechten en rechtsbescherming.

CETA betekent voor claims in Nederland dan ook niets nieuws. Nederland is partij bij circa tachtig bilaterale investeringsverdragen. Onder deze verdragen is nog nooit een formele claim ingediend tegen Nederland.

Voedselveiligheid

Ook komt in de media het zogenaamde risico van CETA voor de voedselveiligheid aan de orde. Kaag benadrukt dat ook onder CETA, de EU en Canada gerechtigd zijn hun eigen regels voor voedselveiligheid te handhaven, en waar zij dat willen te verhogen. Alle naar de EU geëxporteerde producten moeten voor toelating op de EU-markt voldoen aan Europese standaarden op het gebied van plant- en diergezondheid, voedselveiligheid en etikettering. CETA vormt daar geen uitzondering op.

Sustainable Development Goals

Juist sterke handelsblokken als Canada en Europa kunnen een goede basis voor de zo extreem belangrijke wereldhandel leggen. Zonder handel zijn de door het kabinet gesteunde Sustainable Development Goals niet te halen. Nederlandse mkb-bedrijven excelleren door innovatie en kennis te delen op wereldwijde schaal. Een kwalitatief betere wereldhandel leidt tot groei van de welvaart in Nederland en afnemende armoede in de rest van de wereld, een feit dat sommige politieke partijen structureel weigeren te erkennen en wegen.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder