02-08-2017  Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) verdrag tussen de EU en Canada treedt per 21 september 2017 gedeeltelijk in werking. Hiertoe besloten voorzitter Juncker van de Europese Commissie en de Canadese premier Trudeau begin juli. CETA vereenvoudigt de handel tussen Nederland en Canada. Voor bedrijven die handel drijven met Canada of van plan zijn dit te doen, kan dit akkoord grote voordelen opleveren. Hieronder een overzicht van de voordelen.

Afschaffing invoerrechten

Per 21 september kunnen bedrijven gebruik maken van de afgeschafte of verlaagde invoertarieven voor diverse producten. Een aantal voorbeelden:

  • Alle industriële producten naar 0%
  • Racefietsen van 13% naar 0%
  • Sierbloemen in 4 jaar van 10,5% naar 0%
  • Levensmiddelen waaronder koekjes en spruitjes naar 0%

Om te voorkomen dat Canadees rund- en varkensvlees Europese producten wegconcurreren, zijn onder meer eieren en kippenvlees uitgezonderd van tariefverlaging.

Nog meer voordelen

Positief is ook dat het quotum voor kazen uit de EU binnen 5 jaar bijna verdubbeld, waardoor kaasexporteurs flink profiteren. Daarnaast erkent Canada met CETA de aanduidingen ‘Edam Holland’ en ‘Gouda Holland’, waardoor kaas uit andere landen niet onder die naam mag worden verkocht.

Gelijk speelveld

Per 21 september zijn Canadese overheidsaanbestedingen ook opengesteld voor Europese bedrijven, waardoor een gelijk speelveld ontstaat voor Nederlandse bedrijven om te concurreren met Canadese bedrijven.

Onnodige dubbele testen

Een ander groot voordeel is dat CETA onnodige dubbele testen afschaft voor machines en elektronica. Een Europese fabrikant hoeft dan niet meer in beide landen een veiligheidstest te doen. Dit levert met name het MKB een forse kostenbesparing op. Afspraken over investeringsbescherming treden per 21 september nog niet in werking. Hiervoor dienen eerst de parlementen van de EU-lidstaten het akkoord apart goed te keuren.

Hoe te profiteren van de verlaagde tarieven?

Alleen producten uit de EU kunnen profiteren van de verlaagde of afgeschafte importtarieven in Canada (en vice versa). De oorsprong van de producten is bepalend. In CETA is afgesproken wanneer een product de oorsprong Europese Unie krijgt. De precieze voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de preferentiële tarieven in CETA zijn te vinden in de Market Acces Database. In ieder geval moeten de goederen voorzien zijn van een bewijs van oorsprong. Geregistreerde exporteurs kunnen dit zelf regelen. CETA werkt namelijk met het REX-systeem dat het bestaande systeem van toegelaten exporteurs op termijn moet vervangen.

Geregistreerd exporteur

Om te kunnen profiteren van verlaagde tarieven bij zendingen van meer dan € 6.000 moeten exporteurs zich registreren als geregistreerd exporteur (REX). Wanneer een exporteur zich registreert, ontvangt deze van de Douane een REX-nummer. Een geregistreerde exporteur kan vervolgens zelf een zogenoemde oorsprongsverklaring afgeven en hoeft niet meer apart een vergunning bij de Douane aan te vragen. Voor zendingen van niet meer dan € 6.000 mogen exporteurs een oorsprongsverklaring afgeven zonder dat een REX-nummer is vereist.