Opinie vijf juristen onderstreept waarde handelsverdrag

Leestijd: 2 minuten

17-06-2020  Vijf juristen betogen in het Financieel Dagblad dat het CETA-verdrag een versterking is van het rechtssysteem. Met het oog op de behandeling in de Eerste Kamer is het pleidooi van de rechtsgeleerden Baetens, Bronckers, Kuijper, Voermans en Wessel een steun in de rug voor minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). In de Eerste Kamer is alleen steun van de coalitie onvoldoende, er zijn nog zes stemmen vereist voor een meerderheid.  evofenedex en de European Shippers’ Council onderstrepen het belang van de ratificatie van CETA voor Nederland en de EU. Als we geen modern handelsverdrag met Canada kunnen sluiten, met welk land dan wel?

De juristen stellen dat het goed is dat er een breed inhoudelijk debat gevoerd wordt over CETA , omdat het leidt tot meer inzicht en begrip. Er is geen ander handelsverdrag waarin zoveel aandacht wordt besteed aan de bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid, het milieu, arbeidsnormen of consumenten als CETA. Dit gedeelte van het verdrag valt onder de bevoegdheden van de EU, en hieraan verleende het Europees Parlement al in 2017 zijn goedkeuring.

ICS stap voorwaarts in internationale geschillenbeslechting

De kern van de besluitvorming in de lidstaten moet over het investeringsgedeelte van het verdrag gaan: het geschillenhof International Court Systeem (ICS). Dat is immers het deel van het verdrag dat nog niet in werking is getreden. De rechtsgeleerden stellen, net zoals minister Kaag dat eerder al deed in de beantwoording van de Kamervragen, dat het investeringsgedeelte van het verdrag niet in strijd is met de grondwet; het is een stap voorwaarts ten opzichte van het bestaande geschillenbeslechtingsmechanisme. Het International Court System kent meer transparantie dan het huidige Investor-State Dispute Settlement (ISDS) en weert ook claims van brievenbusfirma’s. Ook heeft het Europese Hof van Justitie uitgebreide overwegingen gepubliceerd waarom het positief oordeelt over dit nieuwe geschillenhof. De in het investeringsverdrag opgenomen normen komen overeen met wat in Nederland valt onder behoorlijk bestuur. Nederland heeft vanuit negentig andere investeringverdragen nog geen ervaringen met veroordelingen op basis van claims van bedrijven. Nederlandse bedrijven hebben wel claims lopen ten aanzien van andere landen met behulp van ISDS. Desalniettemin is het ICS een zeer gevoelig politiek onderwerp.

Besluitvormingsproces CETA

Na beantwoording van de tweede schriftelijke vragenronde wordt bekend wanneer het plenaire debat in de Eerste Kamer zal plaatsvinden. Omdat CETA een gemengd verdrag is, is het niet mogelijk om alleen goedkeuring te verlenen aan het handelsverdrag zonder het investeringsverdrag. evofenedex benadrukt het belang van handelsverdragen voor (het herstel van) de export voor Nederlandse mkb-bedrijven. Negentig procent van de Nederlandse exporteurs valt onder het mkb en er zijn 16.000 banen gelieerd aan CETA.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder