CFR Bergambacht?

Hoe gaat de rechter eigenlijk om met ICC Incoterms® 2020-afspraken die niet kloppen?

08-06-2018  Soms kom je een ICC Incoterms® 2020-afspraak tegen waarbij er spontaan diverse vraagtekens boven het hoofd verschijnen. Bij het doen van onderzoek naar ICC Incoterms® 2020 zag ik in een zaak voor de rechtbank Rotterdam een bijzondere: CFR Bergambacht NL. Ik begon direct aan mijn topografische kennis te twijfelen, want beschikt die plaats in de polder ten noorden van de Lek over een flinke haven waar diverse containers kunnen worden gelost? Was er een vergissing gemaakt in de plaatsnaam of was de verkeerde Incoterm-conditie opgenomen? Indien er sprake was van een vergissing: hoe gaat een rechter daar dan mee om?

Laten we de zaak eens nader bekijken. Een Zwitserse onderneming (Paget Trading GmbH) heeft aan een Duitse onderneming (Bonus) 27.000 stuks houten en met leer beklede gereedschapskoffers verkocht voor € 834.489,-. De koffers worden in China gefabriceerd.
Paget heeft het zeevervoer Shekou - Rotterdam en het natransport over de weg tot aan de opslagruimte van de vervoerder in Bergambacht verzekerd.
De koper weigert de zending, want er is schimmel aangetroffen in de leren bekleding van de koffers. Paget is van mening dat deze schimmel tijdens het zeevervoer is ontstaan. Paget richt zich tot de verzekeraar, maar deze weigert uitbetaling. Want niet de verkoper Paget, maar koper Bonus heeft het verzekerd belang tijdens het zeevervoer. Er was immers CFR Bergambacht afgesproken, hetgeen betekent dat de koper Bonus het risico draagt voor het zeevervoer en niet de verkoper Paget.

Lettergroepen

Wanneer de partijen daadwerkelijk een CFR hadden willen overeenkomen, dan was het niet aan de verkoper om een verzekering voor het zee- en navervoer af te sluiten, maar aan de koper. Met het afschaffen van de lettergroepen (E-groep, F-groep, C-groep, D-groep) bij de invoering van de ICC Incoterms® 2020 ontstaat het gevaar dat de onjuiste plaats achter de ICC Incoterms® 2020-conditie geplaatst wordt of dat ondernemers een ICC Incoterms® 2020-conditie uit de verkeerde groep in het contract opnemen. Het volgende schema is ter voorkoming van verwarring behulpzaam:

schema lettergroepen

Toelichting schema
E-groep: EXW = levering en risico-overgang vinden plaats op het terrein van de verkoper;
F-groep: FCA, FAS, FOB = hier dient een plaats op het continent van de verkoper opgenomen te worden;
C-groep: CPT, CIP, CFR, CIF = deze ICC Incoterms® 2020 zijn in alle opzichten een Incoterm uit de F-groep met uitzondering van de kosten van het hoofdvervoer: die reiken tot aan de plaats genoemd achter de Incoterm;
D-groep: DAP, DAT, DDP = nu pas vinden de levering en risico-overgang plaats op het continent van de koper en wel op de plaats genoemd achter de Incoterm.
In hoger beroep bleek dat verkoper Paget en koper Bonus inderdaad DDP Bergambacht hadden willen afspreken en geen CFR Bergambacht. Er was dus een ‘foute’ ICC Incoterms® 2020-conditie in het contract opgenomen.

De rechter

Omdat ondernemers zelf de inhoud van overeenkomsten mogen bepalen, gaan rechters uit van het idee van partij-autonomie. Als een contract niet helemaal duidelijk is, dan gaat de rechter op zoek naar de bedoeling van de partijen. Deze bedoeling gaat boven de tekst van het contract . In hoger beroep hebben de verkoper Paget en de koper Bonus de rechter ervan weten te overtuigen dat zij DDP Bergambacht hadden willen afspreken. De partijbedoeling gaat voor op de tekst, dus ging de rechter vervolgens uit van een DDP Bergambacht. Verkoper Paget had hierdoor dus wél een verzekerd belang bij de goederentransportpolis.
Er zijn natuurlijk situaties bij de rechter waarbij de partijen ieder hun eigen bedoeling bij de overeengekomen ICC Incoterms® 2020-conditie hebben. Dan zal de rechter wel degelijk aansluiting zoeken bij de verplichtingen van de ICC Incoterms® 2020-conditie in het contract. Daar is de rechter heel beslist in: als ondernemer dien je op de hoogte te zijn van de werking van ICC Incoterms® 2020. Ben je dat niet, dan is de vergissing voor eigen risico . Daarom is het uitermate van belang de ICC Incoterms® 2020-conditie te kiezen die past bij de bedoelingen van beide partijen om rechtszaken te voorkomen.

Advies

Een goed begrip van de lettergroepen is bijzonder behulpzaam bij het kiezen van een ICC Incoterms® 2020-conditie. Ondernemers kunnen onderhandelingen ook voeren door eerst overeenstemming over de lettergroep te bereiken en daarna pas de Incoterm te selecteren.
Voorbeeld: verkoper Paget en koper Bonus hadden in hun onderhandelingen kunnen bekijken aan de hand van schema 1.1 tot waar de verplichtingen van de verkoper zouden moeten reiken. Is de verkoper bereid om ook het risico van het hoofdvervoer op zich te nemen? Zo ja, dan hadden de partijen alvast de D-groep kunnen selecteren. Resteert de vraag: welke ICC Incoterms® 2020-conditie uit de D-groep gaat het dan worden: een DAP Bergambacht of een DDP Bergambacht? Bij de laatste ICC Incoterms® 2020-conditie neemt de verkoper ook nog eens de handelingen voor de invoer in de EU en de kosten daarvan op zich.

Hoe liep het af?

Verkoper Paget kon uiteindelijk toch geen beroep doen op de goederentransportverzekering, omdat de oorzaak van de schade in de producten zelf was gelegen. Eigen gebrek was jammer genoeg niet meeverzekerd in de polis.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder